Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača

Tokom redovne posete centru za azil u Krnjaci, tim APC//CZA je razgovarao sa porodicama koje su duze vremena u Srbiji a da prethodno nisu bili upoznati sa svojim pravima. Razgovarali smo sa izbeglicama koje su odlučile da apliciraju za azil, uzimali …

lesevic vest Krnjaca blur bbb

Tokom redovne posete centru za azil u Krnjaci, tim APC//CZA je razgovarao sa porodicama koje su duze vremena u Srbiji a da prethodno nisu bili upoznati sa svojim pravima. Razgovarali smo sa izbeglicama koje su odlučile da apliciraju za azil, uzimali podatke i pružali im potrebne informacije oko azilne procedure i samog postupka. Veoma često ovi ljudi su pretrpani  netačnim informacijama koje kolaju po kampu, krijumčarskim ponudama i vestima, tračevima i dezinformacijama.

APC/CZA timovi i službenici- pravnici, psiholozi, pedagozi, socijalni radnici i prevodioci ,redovno u okviru svojih aktivnosti, najmanje dva puta nedeljeno, posećuju Centar za azil u Krnjači i pružaju potrebne pravne i psihosocijalne asistencije stanovnicima istog centra. Sam centar za azil je kapaciteta do 1000 ljudi, a u ovom trenutku u centru ima više od 500 stanovnika. 

Naši timovi redovno asistiraju tražiljama azila oko dobijanja zdravstvene zaštite. Načelno, izbeglice znaju da se treba obratiti direktno lekarima u kampu međutim, veoma često im treba ohrabrenje da ne treba da se stide niti da im bude neugodno ako više puta odlaze i obraćaju se za pomoć. Posebno je bitno pomoći ženama i deci, koji imaju probleme koji zahtevaju sekundarnu i tercijarnu zaštitu, koji ne mogu da se reše kroz intervencije doktora opšte prakse u kampu. Tada je potrebno ponovo intervenisati kako bi sistem zdravstvene zaštite reagovao u ovkiru nadležnosti i po propisima, a kako bi ovi ljudi dobili pomoć koja im je potrebna. 

IMG 20180417 145448bb

Razgovarali smo i sa roditeljima čija deca idu u školu i kojima naša organizacija pruža podršku. Ovim majkama bilo je potrebno da ih neko sasluša i razume očaj i nemoć sa kojim se kao roditelji suočavaju ali i da im pruži konkretnu psihološku i osnažujuću pomoć. Svesni i sami da je beda na žalost deo izbegličkog života, ovi roditelji nalaze se rastrzani zbog ponosa zbog dečijeg uspeha u školi u uspostavljanju socijalnih odnosa, roditeljskih obaveza i očekivanja ali i pitanja vezanih za budućnost, život, sudbinu, perspektive ostanka i života u Srbiji

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2022-08-14T20:44:37+00:00) » Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/03/21/redovna-poseta-apc-cza-tima-centru-za-azil-krnjaca/.
MLA
" » Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday March 21, 2018, https://www.refugee.watch/2018/03/21/redovna-poseta-apc-cza-tima-centru-za-azil-krnjaca/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday March 21, 2018 » Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača., viewed 2022-08-14T20:44:37+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/03/21/redovna-poseta-apc-cza-tima-centru-za-azil-krnjaca/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača. [Internet]. [Accessed 2022-08-14T20:44:37+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/03/21/redovna-poseta-apc-cza-tima-centru-za-azil-krnjaca/
CHICAGO
" » Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2022-08-14T20:44:37+00:00. https://www.refugee.watch/2018/03/21/redovna-poseta-apc-cza-tima-centru-za-azil-krnjaca/
IEEE
" » Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/03/21/redovna-poseta-apc-cza-tima-centru-za-azil-krnjaca/. [Accessed: 2022-08-14T20:44:37+00:00]
rf:citation
» Redovna poseta APC/CZA tima Centru za azil Krnjača | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/03/21/redovna-poseta-apc-cza-tima-centru-za-azil-krnjaca/ | 2022-08-14T20:44:37+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo