Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu

APC/CZA tim je u sastavu socijalnog radnika, psihologa i prevodioca pružao informacije migrantima o legalnom boravku i procesu traženja azila u Srbiji. Budući da se u ovom tranzitnom centru u velikom broju nalaze maloletnici koji svakodnevno pokušava…

olivera vest obrenovac

APC/CZA tim je u sastavu socijalnog radnika, psihologa i prevodioca pružao informacije migrantima o legalnom boravku i procesu traženja azila u Srbiji. Budući da se u ovom tranzitnom centru u velikom broju nalaze maloletnici koji svakodnevno pokušavaju da pređu granicu,i koji su upovećanom riziku od maltretiranja i zloupotrebe, ukazano im je na APC aplikaciju i način na koji mogu da prijave zloupotrebu i nasilje preko iste.

Maloletnici bez pratnje, jos jedna ranjiva grupa, skloni tome da budu lakoverni, ali i nepoverljivi, impulsivni i osetljivi, traže poseban pristup u radu. Sa jedne strane preživeli su veoma teške stvari poput nasilja, gubitka bliskih ljudi, borbe za život, a sa druge idalje su deca, idalje ne mogu u potpunosti da razumeju posledice određenih odluka, i da razmišljaju unapred. Zato je jako važno uspostaviti čvrst odnos, poverenje, i kontinuitet u radu, kako bi im pružili emocionalnu podršku i uverili ih da nisu sami i da postoje ljudi kojima je stalo do njih i koji mogu da im pomognu, iako su puno puta bili iskorišćeni, prevareni i razočarani u ljude.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-28T20:31:35+00:00) » Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/03/23/maloletnici-bez-pratnje-ranjivi-u-obrenovcu/.
MLA
" » Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Friday March 23, 2018, https://www.refugee.watch/2018/03/23/maloletnici-bez-pratnje-ranjivi-u-obrenovcu/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Friday March 23, 2018 » Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu., viewed 2023-03-28T20:31:35+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/03/23/maloletnici-bez-pratnje-ranjivi-u-obrenovcu/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T20:31:35+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/03/23/maloletnici-bez-pratnje-ranjivi-u-obrenovcu/
CHICAGO
" » Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T20:31:35+00:00. https://www.refugee.watch/2018/03/23/maloletnici-bez-pratnje-ranjivi-u-obrenovcu/
IEEE
" » Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/03/23/maloletnici-bez-pratnje-ranjivi-u-obrenovcu/. [Accessed: 2023-03-28T20:31:35+00:00]
rf:citation
» Maloletnici bez pratnje ranjivi u Obrenovcu | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/03/23/maloletnici-bez-pratnje-ranjivi-u-obrenovcu/ | 2023-03-28T20:31:35+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo