APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd

Svakodnevne posete izbelica našoj eksternoj kancelariji u ulici Gavrila Principa blizu mesta gde se izbeglice okupljaju oko železničke, autobuskih stanica i parkova, imaju različiti karakter u odnosu na probleme sa kojima se izbeglice susreću. Pored pr…

Svakodnevne posete izbelica našoj eksternoj kancelariji u ulici Gavrila Principa blizu mesta gde se izbeglice okupljaju oko železničke, autobuskih stanica i parkova, imaju različiti karakter u odnosu na probleme sa kojima se izbeglice susreću. Pored pravnog savetovanja naš tim pruža psihosocijalnu pomoć i podršku u integracijskom procesu osamostaljivanja izbeglih i raseljenih lica, psihološku i psihoterapijsku podršku svim licima koji se obrate za pomoć.

IMG 20171002 125108

Psihološka pomoć je veoma značajna sa obzirom da su osnovne ljudske potrebe izbeglih lica nezadovoljene, i samim tim lice je sprečeno da se razvija i raste kao ličnost. Savetovanje je najčešće usmereno na neki konkretan problem, u većoj meri je direktivno i fokusirano na to konkertno pitanje i na specifičnosti problema. Usmereno ka postizanju svesnosti, ka emocionalnom pražnjenju, pružanje podrške aktivnim slušanjem i na kraju davanjem informacija koje su veoma značajne za osobu kojoj su u ovom momentu potrebna usmerenja i sve dostupne informacije.

IMG 20171005 124432

Socijalne radnice u integracijskom programu promovišu celoživotno učenje kao razvojnu priliku za sve migrante, podstiču društveno uključivanje izbeglica u proces celoživotnog učenja, i razvijaju i sprovode programe obuke u skladu sa potrebama ciljnih grupa. U oblasti promocije medijacije, radionice su osmišljne da aktivno informišu i edukuju mlade u oblasti zdravlja, ljudskih prava, socijalizacije, i slično.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-27T15:46:05+00:00) » APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/02/apc-cza-kancelarija-u-gavrila-principa-beograd/.
MLA
" » APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday April 2, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/02/apc-cza-kancelarija-u-gavrila-principa-beograd/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday April 2, 2018 » APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd., viewed 2023-01-27T15:46:05+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/02/apc-cza-kancelarija-u-gavrila-principa-beograd/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T15:46:05+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/02/apc-cza-kancelarija-u-gavrila-principa-beograd/
CHICAGO
" » APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T15:46:05+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/02/apc-cza-kancelarija-u-gavrila-principa-beograd/
IEEE
" » APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/02/apc-cza-kancelarija-u-gavrila-principa-beograd/. [Accessed: 2023-01-27T15:46:05+00:00]
rf:citation
» APC/CZA kancelarija u Gavrila Principa, Beograd | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/02/apc-cza-kancelarija-u-gavrila-principa-beograd/ | 2023-01-27T15:46:05+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo