Pružanje socijalne i integracijske asistencije

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA redovno pruža socijalnu i integracijsku asistenciju migrantima i tražiocima azila. Pored pružanja podrške u traženju posla u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, APC/CZA tim omogućuje migr…

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA redovno pruža socijalnu i integracijsku asistenciju migrantima i tražiocima azila. Pored pružanja podrške u traženju posla u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, APC/CZA tim omogućuje migrantima i tražiocima azila da ostvare svoja prava na socijalnu pomoć i zdravstveno osiguranje, pruža integracijsku pomoć kod upisa dece u školu, pomoć pri traženju stana i drugo.

APC/CZA tim je posebno posvećen pružanju socijalne/integracijske podrške osetljivim licima, poput samohranim majkama i maloletnicima bez pratnje u ostvarivanju svojih prava kao i u interakciji sa građanima u lokalnim sredinama i prevazilaženju stigme.

fina Krnjaca

 

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2022-08-14T22:51:33+00:00) » Pružanje socijalne i integracijske asistencije. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/12/pruzanje-socijalne-i-integracijske-asistencije/.
MLA
" » Pružanje socijalne i integracijske asistencije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday April 12, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/12/pruzanje-socijalne-i-integracijske-asistencije/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday April 12, 2018 » Pružanje socijalne i integracijske asistencije., viewed 2022-08-14T22:51:33+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/12/pruzanje-socijalne-i-integracijske-asistencije/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Pružanje socijalne i integracijske asistencije. [Internet]. [Accessed 2022-08-14T22:51:33+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/12/pruzanje-socijalne-i-integracijske-asistencije/
CHICAGO
" » Pružanje socijalne i integracijske asistencije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2022-08-14T22:51:33+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/12/pruzanje-socijalne-i-integracijske-asistencije/
IEEE
" » Pružanje socijalne i integracijske asistencije." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/12/pruzanje-socijalne-i-integracijske-asistencije/. [Accessed: 2022-08-14T22:51:33+00:00]
rf:citation
» Pružanje socijalne i integracijske asistencije | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/12/pruzanje-socijalne-i-integracijske-asistencije/ | 2022-08-14T22:51:33+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo