ELCA – Trening za kulturne medijatore

U okviru projekta Impoving access to protection and assistance of migrants and asylum seekers in Serbia, koji je podržala Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), APC/CZA tim održao je prvi modul treninga za kulturne medijatore, 12-14. aprila u B…

U okviru projekta Impoving access to protection and assistance of migrants and asylum seekers in Serbia, koji je podržala Evangelical Lutheran Church in America (ELCA), APC/CZA tim održao je prvi modul treninga za kulturne medijatore, 12-14. aprila u Beogradu.
Učesnici treninga su tražioci azila koji borave više od godinu dana u Srbiji, kao i volonteri Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

marina b 1

Teme koje su učesnici tokom trodnevnog treninga obrađivali su upoznavanje sa lokalnim kontekstom, kulturom Balkana i Srbije, interkulturalnim učenjem, ulogom kulturnog medijatora. Učesnici su učili o konfliktima i različitim strategijama za rešavanje konflikata, stereotipima, predrasudama, diskriminaciji, kako bi postali što osetljiviji u komunikaciji sa licima drugačijeg kulturološkog i obrazovnog iskustva.

marina bb

Cilj treninga je obuka učesnika za ulogu kulturnog medijatora u okviru projekta, a koji će asistirati APC/CZA timu u sprovođenju i organizovanju projektnih aktivnosti na terenu, kao most boljeg razumevanja i saradnje između ljudi različitih kultura i porekla.

Naša organizacija ima razvijene kurikulume za program obuke i razvoja kulturnih medijatora, a APC/CZA svake godine proizvodi kulturne medijatore iz redova izbeglica, azilanata, naših volontera i studenata kako bi oni podržali interakciju i integraciju svojih sunarodnika u srpske lokalne sredine.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-30T19:28:02+00:00) » ELCA – Trening za kulturne medijatore. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/16/elca-trening-za-kulturne-medijatore/.
MLA
" » ELCA – Trening za kulturne medijatore." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday April 16, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/16/elca-trening-za-kulturne-medijatore/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday April 16, 2018 » ELCA – Trening za kulturne medijatore., viewed 2023-01-30T19:28:02+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/16/elca-trening-za-kulturne-medijatore/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » ELCA – Trening za kulturne medijatore. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T19:28:02+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/16/elca-trening-za-kulturne-medijatore/
CHICAGO
" » ELCA – Trening za kulturne medijatore." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T19:28:02+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/16/elca-trening-za-kulturne-medijatore/
IEEE
" » ELCA – Trening za kulturne medijatore." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/16/elca-trening-za-kulturne-medijatore/. [Accessed: 2023-01-30T19:28:02+00:00]
rf:citation
» ELCA – Trening za kulturne medijatore | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/16/elca-trening-za-kulturne-medijatore/ | 2023-01-30T19:28:02+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo