Integracijska radionica u Bogovadji

U okviru projekta LOVE (Pravo, Red, Vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije, finansiranom od strane Evropske unije, APC/CZA tim posetio je Centar za azil u Bogovadji. Organizovana j…

U okviru projekta LOVE (Pravo, Red, Vrednosti) – za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije, finansiranom od strane Evropske unije, APC/CZA tim posetio je Centar za azil u Bogovadji. Organizovana je integracijska radionica za učesnike poreklom iz Irana koji, kako primećujemo, imaju teškoća u prilagođavanju u velikom broju kampova širom Srbije.

Vidimo na terenu da se Iranci ponekad osećaju diskriminisano, jer druge izbeglice i institucije dovode u pitanje njihove zahteve za azil jer u Iranu nema rata no oni navode da su imali političkih problema, čujemo ljude koji su bili aktivisti, koji su zatvarani, mučeni, terani da priznaju krivice za dela koja nisu počinili.

Integracijska radionica Bogovadja

U Bogovađi okupljamo naše klijente. Većina ih je imala zanimljive poslove - instruktorka vožnje, knjigovođa, krojač, student građevine, laborantkinja i sa njima razgovarmo o njihovim životima u Iranu i usmeravamo kako da se lakše prilagode našem načinu života.
Navikli su na život poput našeg, u stanovima i kućama, studirali, odlazili na posao, sada odjednom bivaju "zaglavljeni" u kampovima gde najviše nedostaje privatnosti. Nedostaje im sve a ponajviše status koji su imali.

Ohrabrujemo ih da procene u kojim situacijama treba da se založe za sebe, da traže ono na šta imaju pravo ali i da su nekada njihova očekivanja nerealna.
Govore o periodu kad su odrasli njihovi roditelji, hvale svoj sistem obrazovaanja i i dalje teško donose odluke o svojoj bližoj budućnosti.

Sadržaj, stavovi i realizacija projekta su isključiva odgovornost Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, novinske agencije BETA i Centra za istraživanje javnih politika, a izneti stavovi ni u kom slučaju se ne mogu smatrati stavovima Evropske unije.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-30T19:19:35+00:00) » Integracijska radionica u Bogovadji. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/16/integracijska-radionica-u-bogovadji/.
MLA
" » Integracijska radionica u Bogovadji." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday April 16, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/16/integracijska-radionica-u-bogovadji/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday April 16, 2018 » Integracijska radionica u Bogovadji., viewed 2023-01-30T19:19:35+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/16/integracijska-radionica-u-bogovadji/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Integracijska radionica u Bogovadji. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T19:19:35+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/16/integracijska-radionica-u-bogovadji/
CHICAGO
" » Integracijska radionica u Bogovadji." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T19:19:35+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/16/integracijska-radionica-u-bogovadji/
IEEE
" » Integracijska radionica u Bogovadji." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/16/integracijska-radionica-u-bogovadji/. [Accessed: 2023-01-30T19:19:35+00:00]
rf:citation
» Integracijska radionica u Bogovadji | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/16/integracijska-radionica-u-bogovadji/ | 2023-01-30T19:19:35+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo