ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi

APC/CZA integracijski tim je u okviru projekta koji podržava ELCA, 10. aprila održao interakcijsku/integracijsku radionicu  u Bogovađi sa našim korisnicima koji pohađaju školu „Đuro Salaj”.Cilj radionice je bio da učesnici prepoznaju značaj š…

APC/CZA integracijski tim je u okviru projekta koji podržava ELCA, 10. aprila održao interakcijsku/integracijsku radionicu  u Bogovađi sa našim korisnicima koji pohađaju školu „Đuro Salaj".
Cilj radionice je bio da učesnici prepoznaju značaj školovanja i da im se pruži podrška da nastave sa daljim školovanjem u Srbiji, uprkos barijerama sa kojima se susreću, kao što su npr. jezičke barijere i otežavajuće okolnosti u vezi sa životom u kampu i okolnostima koje prate takav život.

Ovakve radionice koje realizuje APC/CZA pomažu u shvatanju i prihvatanju kulturnih razlika, procesa integracije, mirnih reakcija na konfliktne situacije i integraciju, a kako bi se migranti/tražioci azila/izbeglice lakše suočili sa svojim strahovima od nove kulture.

Bogovadja marina bbb

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-28T05:17:26+00:00) » ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/19/elca-interakcijska-integracijska-radionica-u-bogovadi/.
MLA
" » ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday April 19, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/19/elca-interakcijska-integracijska-radionica-u-bogovadi/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday April 19, 2018 » ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi., viewed 2023-03-28T05:17:26+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/19/elca-interakcijska-integracijska-radionica-u-bogovadi/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T05:17:26+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/19/elca-interakcijska-integracijska-radionica-u-bogovadi/
CHICAGO
" » ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T05:17:26+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/19/elca-interakcijska-integracijska-radionica-u-bogovadi/
IEEE
" » ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/19/elca-interakcijska-integracijska-radionica-u-bogovadi/. [Accessed: 2023-03-28T05:17:26+00:00]
rf:citation
» ELCA – Interakcijska/integracijska radionica u Bogovađi | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/19/elca-interakcijska-integracijska-radionica-u-bogovadi/ | 2023-03-28T05:17:26+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo