Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu

APC/CZA timovi redovno posećuju Prihvatni centar u Obrenovcu. Tokom jedne od poseta naseg socijalnog radnika, pravnika i prevodioca, 14. marta. 2018. godine, zatekli smo migrante smeštene u istom centru da tvrde da su bez policijskih potvrda i jako sla…

APC/CZA timovi redovno posećuju Prihvatni centar u Obrenovcu. Tokom jedne od poseta naseg socijalnog radnika, pravnika i prevodioca, 14. marta. 2018. godine, zatekli smo migrante smeštene u istom centru da tvrde da su bez policijskih potvrda i jako slabo informisani o azilnom sistemu i svom položaju. Većinom su direktno dolazili u Obrenovac. Žalili su se na loše uslove u kampu, neki su izrazili želju da promene kamp. Objašnjavali smo im procedure smeštanja u kampove i uopšte izražavanja namere za azil. Uzimali smo podatke od maloletnika koje smo srelii kako bi obavestili nadležni Centar za socijalni rad o potrebi organizovanja starateljske zaštite nad maloletnicima bez pratnje i radi provere da li su socijalni timovi nadležnih centara upoznati sa njihovim potrebama.

Lesevic vest Obrenovac

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-27T15:23:40+00:00) » Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/20/poseta-apc-cza-tima-centru-u-obrenovcu/.
MLA
" » Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Friday April 20, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/20/poseta-apc-cza-tima-centru-u-obrenovcu/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Friday April 20, 2018 » Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu., viewed 2023-01-27T15:23:40+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/20/poseta-apc-cza-tima-centru-u-obrenovcu/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T15:23:40+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/20/poseta-apc-cza-tima-centru-u-obrenovcu/
CHICAGO
" » Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T15:23:40+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/20/poseta-apc-cza-tima-centru-u-obrenovcu/
IEEE
" » Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/20/poseta-apc-cza-tima-centru-u-obrenovcu/. [Accessed: 2023-01-27T15:23:40+00:00]
rf:citation
» Poseta APC/CZA tima centru u Obrenovcu | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/20/poseta-apc-cza-tima-centru-u-obrenovcu/ | 2023-01-27T15:23:40+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo