Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi

Pravnici APC/CZA au prisustvovali 19. aprila 2018. godine u Centru za azilante u Bogovađi saslušanjima tražilaca azila koje „Centar za zaštitu i pomoć tražilaca azila” zastupa u azilnom postupku pred nadležnim organima u Republici Srbiji.
Od kraja feb…

Pravnici APC/CZA au prisustvovali 19. aprila 2018. godine u Centru za azilante u Bogovađi saslušanjima tražilaca azila koje „Centar za zaštitu i pomoć tražilaca azila" zastupa u azilnom postupku pred nadležnim organima u Republici Srbiji.

Od kraja februara 2018 godine, Kancelarija za azil je  povećala broj saslušanja i intervjua tražilaca azila nego ranije,  kao i broj poseta mestima gde se  tražioci azila i izbeglice nalaze i gde borave širom zemlje. U tom smislu, pravni sektor APC/CZA pravno pokriva i zastupa tražioce azila i izbegle u istim postupcima širom zemlje, a Bogovadja je samo jedan u nizu centara za prihvat u kojima redovno rade pravnici, psiholozi, pedagozi i socijalni radnici APC/CZA.

IMG-e02b000d0d56d8fcebc14180b1fef570-V

Saslušanje tražilaca azila deo je redovne procedure azilnog postupka u kome ovlašćeno službeno lice utvrđuje podatke o identitetu tražilaca azila, osnov zahteva za odobravanje azila kao i o kretanju tražilaca azila nakon napuštanja zemlje porekla.

Pravnii timovi APC/CZA posebno su posvećeni pripremi tražilaca azila za saslušanje, odnosno akcenat je na tome da se tražioci azila upoznaju sa azilnim postupkom u Republici Srbiji, kao i sa obavezama i pravima koje oni imaju u ovim postupcima. Punomoćnici tražilaca azila, pravnici APA/CZA, staraju se o tome da se saslušanje odvija u skladu sa propisanom procedurom, kao i da tražioci azila zbog nepoznavanja procedure ili jezika na kome se postupak vodi ne izgube neko od zakonom garantovanih prava.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-29T15:26:19+00:00) » Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/20/pravno-savetovanje-i-zastupanje-u-azilnom-postupku-u-svim-centrima-poseta-bogovadi/.
MLA
" » Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi." Rados Djurovic | Refugee Watch - Friday April 20, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/20/pravno-savetovanje-i-zastupanje-u-azilnom-postupku-u-svim-centrima-poseta-bogovadi/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Friday April 20, 2018 » Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi., viewed 2023-01-29T15:26:19+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/20/pravno-savetovanje-i-zastupanje-u-azilnom-postupku-u-svim-centrima-poseta-bogovadi/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi. [Internet]. [Accessed 2023-01-29T15:26:19+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/20/pravno-savetovanje-i-zastupanje-u-azilnom-postupku-u-svim-centrima-poseta-bogovadi/
CHICAGO
" » Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-29T15:26:19+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/20/pravno-savetovanje-i-zastupanje-u-azilnom-postupku-u-svim-centrima-poseta-bogovadi/
IEEE
" » Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/20/pravno-savetovanje-i-zastupanje-u-azilnom-postupku-u-svim-centrima-poseta-bogovadi/. [Accessed: 2023-01-29T15:26:19+00:00]
rf:citation
» Pravno savetovanje i zastupanje u azilnom postupku u svim centrima – poseta Bogovađi | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/20/pravno-savetovanje-i-zastupanje-u-azilnom-postupku-u-svim-centrima-poseta-bogovadi/ | 2023-01-29T15:26:19+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo