Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama

U okviru projekta Monitoring and improving asylum and migrant practices in the border areas in Serbia, a koji je finansijski podržao OSIFE, APC/CZA tim pravnika i psihosocijalnih radnika pruža pravna i psihološka savetovanja i asistencije tokom redovni…

U okviru projekta Monitoring and improving asylum and migrant practices in the border areas in Serbia, a koji je finansijski podržao OSIFE, APC/CZA tim pravnika i psihosocijalnih radnika pruža pravna i psihološka savetovanja i asistencije tokom redovnih poseta u pograničnim delovima Srbije, i prati u kojoj meri se poštuju prava migranata i izbeglih lica, kao i njihovo sveukupno psihofizičko stanje u samom graničnom pojasu.

marina vest fosi

U drugoj nedelji aprila APC/CZA tim obišao je Tranzitni centar Sombor, kao i otvorenu lokaciju-Šikaru, gde je informisao i pravno savetovao lica iz Iraka, Avganistana, Pakistana koja su trenutno boravila na toj lokaciji. Tim je posetio i lokacije u Horgošu, Šidu, Tavankutu, Kikidni i na drugim lokacijama, gde je primećen dolazak novih lica svake nedelje. Svedočenja migranta i izbeglica oko zloupotreba, nasilja, kažnjavanja su svakodnevna, pogotovo kada je reč o ponašanju mađarske policije i graničnih službi, koje kao i hrvatske granične službe svakodnevno sprečavaju ljude da zatraže azil i ljude ilegalno guraju nazad u Srbiju preko granica mimo sporazuma o readimisiji i zvaničnih graničnih prelaza.  Ono što ostaje i dalje redovna pojava jeste da se u Srbiju guraju ilegalno ljudi koji nikada nisu boravili ranije u Srbiji niti su do istih naših severnih suseda došli preko Srbije., već su se u Hrvatskoj i Mađarskoj našli na neki drugi način, bilo da su deportovani iz drugih evropskih zemalja bilo da su ušli ilegalno iz pravca Bosne u Hrvatsku ili preko Rumunije u Mađarsku. 

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T17:12:39+00:00) » Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/04/30/redovni-monitoring-timova-apc-cza-u-somboru-horgosu-i-na-drugim-otvorenim-lokacijama/.
MLA
" » Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday April 30, 2018, https://www.refugee.watch/2018/04/30/redovni-monitoring-timova-apc-cza-u-somboru-horgosu-i-na-drugim-otvorenim-lokacijama/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday April 30, 2018 » Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama., viewed 2023-02-07T17:12:39+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/04/30/redovni-monitoring-timova-apc-cza-u-somboru-horgosu-i-na-drugim-otvorenim-lokacijama/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T17:12:39+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/04/30/redovni-monitoring-timova-apc-cza-u-somboru-horgosu-i-na-drugim-otvorenim-lokacijama/
CHICAGO
" » Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T17:12:39+00:00. https://www.refugee.watch/2018/04/30/redovni-monitoring-timova-apc-cza-u-somboru-horgosu-i-na-drugim-otvorenim-lokacijama/
IEEE
" » Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/04/30/redovni-monitoring-timova-apc-cza-u-somboru-horgosu-i-na-drugim-otvorenim-lokacijama/. [Accessed: 2023-02-07T17:12:39+00:00]
rf:citation
» Redovni monitoring timova APC/CZA u Somboru, Horgošu i na drugim otvorenim lokacijama | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/04/30/redovni-monitoring-timova-apc-cza-u-somboru-horgosu-i-na-drugim-otvorenim-lokacijama/ | 2023-02-07T17:12:39+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo