Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji

Izvor: Beta
Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Djurović ocenio je danas da je dobro što je u Srbiji počela vakcinacija dece migranata protiv malih boginja, ali i dodao da je to trebalo uraditi i ranije kako bi se obezb…

Izvor: Beta

Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Djurović ocenio je danas da je dobro što je u Srbiji počela vakcinacija dece migranata protiv malih boginja, ali i dodao da je to trebalo uraditi i ranije kako bi se obezbedilo da i izbeglička i deca iz Srbije budu zaštićena. "Postoji problem nesistematskog pristupa kada je reč o vakcinaciji. Izbeglička deca koja se rode ovde se propisno vakcinišu, medjutim problem je sa drugom izbegličkom decom. Niko od dece bilo kog uzrasta ko dodje u našu zemlju ne dobija vakcinu. Nažalost, reč je o tome da neki od roditelje te dece i ne znaju da li je to potrebno, pa se tako i ne obraćaju za tu vrstu pomoći", rekao je Djurović agenciji Beta.

Beta-maztx9qcpw.477x371

Komesarijat za izbeglice i migracije saopštio je prošle nedelje da je vakcinacija dece migranata protiv malih boginja počela prihvatilištu u Krnjači i da je planirano da do 31. maja imunizacijom bude obuhvaćeno 1.592 dece uzrasta do 18 godina.

Vakcine je obezbedila organizacija "Lekari bez granica".

Djurović je dodao da postoji problem revakcinacije dece i da je postojao jedan slučaj roditelja koji je čak imao i karton sa prethodnim vakcinacijama koje je njegovo dete prošlo u zemlji porekla, ali koji je uspeo da obavi revakcinaciju svog deteta tek nakon intervencije Centra.

On je rekao da je veoma važno da se napravi neki sistem kontrole dece i njihovog vakcinisanja, kako zbog njihovog zdravlja tako i zbog zdravlja okoline u kojoj borave.

Prema njegovoj proceni, bilo bi veoma važno da svako izbegličko dete koje je prijavljeno ima zdravstveni karton u koji su uneta sva znanja o vakcinama koje je primilo, bez obzira koliko će se to dete i njegova porodica zadržati u Srbiji.

"Sistem mora da se fokusira na prevenciju širenja različitih bolesti koje se mogu suzbiti vakcinisanjem, koja su čak i obavezna kod nas. Migrantska i izbeglička deca ne smeju u tom smislu biti diskriminisana jer su naši propisi jasni po tom pitanju i odnose se i na tu kategoriju dece. Država mora za tu, kao i za našu decu da obezbedi sve redovne vakcinacije i ne sme da se oslanja na jednokratke donacije već da traži sredstva kako bi se obezbedilo da i izbeglička i naša deca budu zaštićena kroz redovne vakcinacije i revakcinacije", ocenio je Djurović.

Projekat "LOVE Pravo, Red, Vrednosti za migrante/azilante/osobe kojima je odobren azil, u ostvarivanju svojih prava bez diskriminacije" finansira Evropska unija, a sprovodi Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA i partneri - BETA novinska agencija i Centra za istraživanje javnih politika. Sadržaj i statovi izneti na ovoj web stranici ni pod kojim okolnostima ne izražavaju stavove Evropske unije

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T18:31:23+00:00) » Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/05/04/rados-djurovic-potrebno-sistemsko-resenje-za-vakcinaciju-dece-izbeglica-dok-su-u-srbiji/.
MLA
" » Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji." Rados Djurovic | Refugee Watch - Friday May 4, 2018, https://www.refugee.watch/2018/05/04/rados-djurovic-potrebno-sistemsko-resenje-za-vakcinaciju-dece-izbeglica-dok-su-u-srbiji/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Friday May 4, 2018 » Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji., viewed 2023-02-07T18:31:23+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/05/04/rados-djurovic-potrebno-sistemsko-resenje-za-vakcinaciju-dece-izbeglica-dok-su-u-srbiji/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T18:31:23+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/05/04/rados-djurovic-potrebno-sistemsko-resenje-za-vakcinaciju-dece-izbeglica-dok-su-u-srbiji/
CHICAGO
" » Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T18:31:23+00:00. https://www.refugee.watch/2018/05/04/rados-djurovic-potrebno-sistemsko-resenje-za-vakcinaciju-dece-izbeglica-dok-su-u-srbiji/
IEEE
" » Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/05/04/rados-djurovic-potrebno-sistemsko-resenje-za-vakcinaciju-dece-izbeglica-dok-su-u-srbiji/. [Accessed: 2023-02-07T18:31:23+00:00]
rf:citation
» Radoš Djurović: Potrebno sistemsko rešenje za vakcinaciju dece izbeglica dok su u Srbiji | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/05/04/rados-djurovic-potrebno-sistemsko-resenje-za-vakcinaciju-dece-izbeglica-dok-su-u-srbiji/ | 2023-02-07T18:31:23+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo