APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia”

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, je  bio jedna od prvih organizacija u Evropi koja je napravila i razvila mobilnu aplikaciju “Asylum in Serbia” koja omogućava osobama koja traže azil u Srbiji i migrantima koji su u opasnosti da …

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila APC/CZA, je  bio jedna od prvih organizacija u Evropi koja je napravila i razvila mobilnu aplikaciju "Asylum in Serbia" koja omogućava osobama koja traže azil u Srbiji i migrantima koji su u opasnosti da se informišu o sistemu, pravima, obavezama, procedurama, ali i da prijave zloupotrebe, krijumčarenje i nasilje. Aplikacija omogućava osobi da anonimno prijavi fizičko nasilje, seksualno uznemiravanje, prevare, iznude novca ili druge vrste zloupotreba bilo da dolaze od građana, drugih migranata ili organa vlasti, kao i mogućnost da se prilože slike/video snimci kao dokazi.

aplikacija 1

Osobama koje prijave zloupotrebu na raspolaganju su naši naši pravnici i advokati, psiholozi, pedagozi, politikolozi, socijalni radnici i prevodioci koji imaju višegodišnje iskustvo u radu sa tražiocima azila, izbeglim, raseljenim licima i svim drugim licima koja su u nevolji migrirala.

Pored mogućnosti da se prijave zloupotrebe, aplikacija nudi sve relevantne informacije potrebne licima koja traže azil od njihovog ulaska u Srbiju. Poput adrese prihvatnih/azilnih centara, vrste prevoza. Tu su takođe i procedure prihvata, azila, njihova prava, i drugo.

Aplikacija je dostupna na engleskom, srpskom, arapskom i persijskom jeziku, i može da se preuzme sa Google Play-a za sada samo za Android i Windows telephone - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dvuckovic.asylumseeker

Službenici APC/CZA redovno pokazuju i dele aplikaciju migrantima, azilantima i izbeglicama šitom zemlje od centara za prihvat,  centara za azil, preko terena i  alternativnih smeštaja u kojima se nalaze naši korisnici pa sve do naših regionalnih i drugih kancelarija gde izbeglice očekuju naši pravnici, psiholozi, socijalni radnici, volonteri, prevodioci i kulturni medijatori.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T19:09:02+00:00) » APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia”. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/05/28/apc-cza-mobilna-aplikacija-asylum-in-serbia/.
MLA
" » APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia”." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday May 28, 2018, https://www.refugee.watch/2018/05/28/apc-cza-mobilna-aplikacija-asylum-in-serbia/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday May 28, 2018 » APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia”., viewed 2023-02-07T19:09:02+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/05/28/apc-cza-mobilna-aplikacija-asylum-in-serbia/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia”. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T19:09:02+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/05/28/apc-cza-mobilna-aplikacija-asylum-in-serbia/
CHICAGO
" » APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia”." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T19:09:02+00:00. https://www.refugee.watch/2018/05/28/apc-cza-mobilna-aplikacija-asylum-in-serbia/
IEEE
" » APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia”." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/05/28/apc-cza-mobilna-aplikacija-asylum-in-serbia/. [Accessed: 2023-02-07T19:09:02+00:00]
rf:citation
» APC/CZA mobilna aplikacija “Asylum in Serbia” | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/05/28/apc-cza-mobilna-aplikacija-asylum-in-serbia/ | 2023-02-07T19:09:02+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo