Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu

Izvor: Beta
Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Djurović ocenio je danas da najave zatvaranja zapadnih granica za dalji priliv migranata ukazuju da će Srbija definitivno postati tampon zona za migrante i poslednja grani…

Izvor: Beta

Direktor Centra za zaštitu i pružanje pomoći tražiocima azila Radoš Djurović ocenio je danas da najave zatvaranja zapadnih granica za dalji priliv migranata ukazuju da će Srbija definitivno postati tampon zona za migrante i poslednja granica za sve izbeglice koji idu iz pravca Turske ka Evropskoj uniji.

"Ukoliko i Bosna i Hercegovina masovnije krene da vraća ljude, kao što je najavljeno, imaćemo isti scenario kakav danas imamo na hrvatskoj, madjarskoj i rumunskoj granici. Ljude koje svakodnevno ilegalno vraćaju kod nas. Sve to ukazuje da smo mi tampon zona migracije, kao poslednja granica iz pravca Turske u EU. I da ćemo, kao takvi, ostati i u budućnosti", rekao je Djurović.

radisa beta

U izjavi agenciji Beta, Djurović je ukazao da je ulaz migranata sa južnih granica kontinuiran a da su mogućnosti Srbije da zaustavi migraciju iz pravca južnih suseda potpuno ograničene.

On je ocenio da je nerealno očekivati da će južni susedi Srbije intenzivnije saradjivati i koordinirati rad sa Srbijom u pogledu upravljanja migracijama koje prolaze kroz te zemlje iz Grčke i Turske jer oni žele da se oslobode tereta migracije i ljudi koji bi, inače, bili zaglavljeni kod njih. To se često čuje i od migranata i izbeglica na terenu. Još je više zabrinjavajuće što mnogi migranti i izbeglice svedoče o problemima nefukncionalnih tema zaštite u istim zemljama i nemogućnosti da pristupe azilnom postupku i da se o njihovim zahtevima odlučuje u suštini i na fer način. Mnogi svedoče odsustvo prevodilaca, nasilje, nemogućnost da zatraže azil, diskriminaciju i loše uslove prihvata, a posebno su osetljivi maloletnicima bez pratnje roditelja.

"Samo u periodu od 10. do 23. maja u Grčku je stiglo novih 1.135 migranata, dok je od početka godine samo u Grčku stiglo više od 10.000 ljudi", rekao je Djurović. On očekuje da će se priliv ljudi u Srbiju takodje nastaviti, u tom smislu, kao u zemlju koja je poslednja evropska zemlja pre šengenskog prostora i na ulazu u EU, do koje novopristigli ljudi u Grčkoj dolaze preko Bugarske i Makedonije.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-28T04:45:06+00:00) » Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/05/29/djurovic-apc-srbija-definitivno-postaje-tampon-zona-za-migrante-ako-i-bih-zatvori-granicu/.
MLA
" » Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday May 29, 2018, https://www.refugee.watch/2018/05/29/djurovic-apc-srbija-definitivno-postaje-tampon-zona-za-migrante-ako-i-bih-zatvori-granicu/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday May 29, 2018 » Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu., viewed 2023-03-28T04:45:06+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/05/29/djurovic-apc-srbija-definitivno-postaje-tampon-zona-za-migrante-ako-i-bih-zatvori-granicu/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T04:45:06+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/05/29/djurovic-apc-srbija-definitivno-postaje-tampon-zona-za-migrante-ako-i-bih-zatvori-granicu/
CHICAGO
" » Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T04:45:06+00:00. https://www.refugee.watch/2018/05/29/djurovic-apc-srbija-definitivno-postaje-tampon-zona-za-migrante-ako-i-bih-zatvori-granicu/
IEEE
" » Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/05/29/djurovic-apc-srbija-definitivno-postaje-tampon-zona-za-migrante-ako-i-bih-zatvori-granicu/. [Accessed: 2023-03-28T04:45:06+00:00]
rf:citation
» Djurović (APC): Srbija definitivno postaje tampon zona za migrante ako i BiH zatvori granicu | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/05/29/djurovic-apc-srbija-definitivno-postaje-tampon-zona-za-migrante-ako-i-bih-zatvori-granicu/ | 2023-03-28T04:45:06+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo