Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi

SGDD’nin, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin işbirliğiyle Hatay, Mersin, Ankara ve İzmir’de Göçmen Sağlığı Merkezleri açarak yürüttüğü proje; Suriyeli doktor ve hemşirelerin eğitimler aracılığı ile Türk sağlık sistemine dahil edilmesini, Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetlerine, kültür ve dil duyarlılığı göz önünde

Read More

SGDD’nin, Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı İl Halk Sağlığı Müdürlükleri’nin işbirliğiyle Hatay, Mersin, Ankara ve İzmir’de Göçmen Sağlığı Merkezleri açarak yürüttüğü proje;

  • Suriyeli doktor ve hemşirelerin eğitimler aracılığı ile Türk sağlık sistemine dahil edilmesini,
  • Suriyeli sığınmacıların sağlık hizmetlerine, kültür ve dil duyarlılığı göz önünde bulundurularak erişmelerini artırmayı hedeflemektedir.

Proje kapsamında 200 bin kişiye birinci basamak sağlık hizmeti verilerek; hizmetlerin kalitesinin artırılması, vakaların da çözüme ulaştırılma süresinin kısaltılması hedeflenmektedir. Merkezlerdeki birinci derece sağlık hizmetleri, SGDD tarafından verilecek psiko-sosyal hizmetlerle desteklenmektedir.

Göçmen Sağlığı Merkezleri’nden yapılacak ev ziyaretleriyle de Suriyelilerin sağlık ve koruma hizmetlerine erişiminin artırılması projenin hedefleri arasındadır.

This post was originally published on Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
İlker Güzelcik | Refugee Watch (2023-02-08T05:03:00+00:00) » Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/07/25/turk-saglik-sistemi-icinde-suriyeli-saglik-calisanlarinin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-ile-kendi-nufuslarina-hizmet-verecek-sekilde-kulture-duyarli-saglik-hizmetlerinin-desteklenmesi-gocmen-sagligi/.
MLA
" » Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi." İlker Güzelcik | Refugee Watch - Wednesday July 25, 2018, https://www.refugee.watch/2018/07/25/turk-saglik-sistemi-icinde-suriyeli-saglik-calisanlarinin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-ile-kendi-nufuslarina-hizmet-verecek-sekilde-kulture-duyarli-saglik-hizmetlerinin-desteklenmesi-gocmen-sagligi/
HARVARD
İlker Güzelcik | Refugee Watch Wednesday July 25, 2018 » Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi., viewed 2023-02-08T05:03:00+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/07/25/turk-saglik-sistemi-icinde-suriyeli-saglik-calisanlarinin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-ile-kendi-nufuslarina-hizmet-verecek-sekilde-kulture-duyarli-saglik-hizmetlerinin-desteklenmesi-gocmen-sagligi/>
VANCOUVER
İlker Güzelcik | Refugee Watch - » Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi. [Internet]. [Accessed 2023-02-08T05:03:00+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/07/25/turk-saglik-sistemi-icinde-suriyeli-saglik-calisanlarinin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-ile-kendi-nufuslarina-hizmet-verecek-sekilde-kulture-duyarli-saglik-hizmetlerinin-desteklenmesi-gocmen-sagligi/
CHICAGO
" » Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi." İlker Güzelcik | Refugee Watch - Accessed 2023-02-08T05:03:00+00:00. https://www.refugee.watch/2018/07/25/turk-saglik-sistemi-icinde-suriyeli-saglik-calisanlarinin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-ile-kendi-nufuslarina-hizmet-verecek-sekilde-kulture-duyarli-saglik-hizmetlerinin-desteklenmesi-gocmen-sagligi/
IEEE
" » Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi." İlker Güzelcik | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/07/25/turk-saglik-sistemi-icinde-suriyeli-saglik-calisanlarinin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-ile-kendi-nufuslarina-hizmet-verecek-sekilde-kulture-duyarli-saglik-hizmetlerinin-desteklenmesi-gocmen-sagligi/. [Accessed: 2023-02-08T05:03:00+00:00]
rf:citation
» Türk Sağlık Sistemi içinde Suriyeli Sağlık Çalışanlarının Kapasitelerinin Geliştirilmesi ile Kendi Nüfuslarına Hizmet Verecek Şekilde Kültüre Duyarlı Sağlık Hizmetlerinin Desteklenmesi: Göçmen Sağlığı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve İdare Edilmesi Projesi | İlker Güzelcik | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/07/25/turk-saglik-sistemi-icinde-suriyeli-saglik-calisanlarinin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-ile-kendi-nufuslarina-hizmet-verecek-sekilde-kulture-duyarli-saglik-hizmetlerinin-desteklenmesi-gocmen-sagligi/ | 2023-02-08T05:03:00+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo