Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima

Tokom redovnih poseta APC/CZA timova centrima za azil u Sandžaku, APC/CZA tim psihologa, socijalnog radnika i pravnika je posetio novi azilni kamp „Vesna” u Sjenici koji je formiran kao dodatak na postojeće kapacitete centra za azil koji je prvobitno b…

Tokom redovnih poseta APC/CZA timova centrima za azil u Sandžaku, APC/CZA tim psihologa, socijalnog radnika i pravnika je posetio novi azilni kamp „Vesna" u Sjenici koji je formiran kao dodatak na postojeće kapacitete centra za azil koji je prvobitno bio otvoren na mestu hotela Berlin u Sjenici. U istom kampu bivše fabrike Vesna, naš tim nailazi na grupu muškaraca koja se žalil na uslove u kampu, na nedostatak ljudi i organizacija koji im pružaju pomoć, na nedostatak informacija koji su im bitne, jer se svi ti problemi tiču njihovih života i života njihovih porodica.

sjenica aleksandra

Muškarci su dodali da oni kao glave porodica takođe nose veliki psihološki teret, a da suočeni sa materijalnim i drugim nedostacima, nesigurnošću, da su dezinformisani i sve više imaju osećaj  da ne vrede i da ne mogu da doprinesu svojoj porodici i da zadovolje njihove potrebe. Traže i dobijaju podršku i psihološku pomoć od našeg psihologa i socijalnog radnika, a sve neophodne informacije im pružaju pravnik i prevodilac našeg tima kako bi im pomogli da se orijentišu, sagledaju svoj položaj i koje su perspektive za njih i njihove porodice u Srbiji kroz odgovarajuće procedure i sistem.

Problemi odraslih muškaraca, posebno roditelja i onih koji imaju ulogu glava porodica je izuzetno osetljiv i ranjiv prema informacijama i saznanjima APC/CZA timova sa terena širom zemlje i ne samo u centrima za azil u Sandžaku, a pre svega u tranzitnim centrima od juga Srbije do granica Srbije sa Hrvatskom i Madjarskom. Odjednom, ova kategorija muškaraca postaje sporedna u sistemu zaštite koji funkcioniše u istim centrima, a njihove potrebe bivaju zanemarene uz očekivanja i pretpostavke da mogu sami da se konsoliduju i prevaziđu postojeće izazove. Kao osobe koje su svoje tradiocionalne uloge nosili od zemalja porekla na putu sve do Srbije i po ulasku u nju, ova grupa azilanata i migranata se suočava sa direktnim izazovima i teškoćama da svoje uloge odigraju i ostvare u novom agresivnom i neizvesnom okruženju, preispitujući svoje kapacitete i uloge, sve više ulazeći u rizik od gubljenja emotivne i psiholoske snage i stabilnosti da zaštite svoje porodice i sebe same, održe porodice na okupu i nastave da dalje nesmetano funkcionišu. Ovakve potrebe ne ostaju zanemarene od strane naših službenika i APC/CZA timovi nude psihosocijalnu i pravnu podršku i odraslim muškarcima, a posebno samohranim roditeljima, muževima i glavama porodica koje su posebno pogođene izazovima i problemima u izbeglištvu.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-28T06:30:06+00:00) » Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/09/06/problemi-muskaraca-u-ca-sjenica-i-drugim-kampovima/.
MLA
" » Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday September 6, 2018, https://www.refugee.watch/2018/09/06/problemi-muskaraca-u-ca-sjenica-i-drugim-kampovima/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday September 6, 2018 » Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima., viewed 2023-03-28T06:30:06+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/09/06/problemi-muskaraca-u-ca-sjenica-i-drugim-kampovima/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T06:30:06+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/09/06/problemi-muskaraca-u-ca-sjenica-i-drugim-kampovima/
CHICAGO
" » Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T06:30:06+00:00. https://www.refugee.watch/2018/09/06/problemi-muskaraca-u-ca-sjenica-i-drugim-kampovima/
IEEE
" » Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/09/06/problemi-muskaraca-u-ca-sjenica-i-drugim-kampovima/. [Accessed: 2023-03-28T06:30:06+00:00]
rf:citation
» Problemi muškaraca u CA Sjenica i drugim kampovima | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/09/06/problemi-muskaraca-u-ca-sjenica-i-drugim-kampovima/ | 2023-03-28T06:30:06+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo