Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) posetio je Zavod za vaspitanje dece i omladine u Nišu (Zavod) gde smo razgovarali sa osam maloletnika bez pratnje koji borave u Zavodu manje od dve nedelje. Dečaci su uzrasta od 11 do 17 godina i dol…

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) posetio je Zavod za vaspitanje dece i omladine u Nišu (Zavod) gde smo razgovarali sa osam maloletnika bez pratnje koji borave u Zavodu manje od dve nedelje. Dečaci su uzrasta od 11 do 17 godina i dolaze iz Avganistana, Pakistana, Irana i Mijanmara.

Dečacima smo pružili informacije o proceduri, pravima, obavezama,mogućnosti da traže azil. Objasnili smo im ulogu staratelja, centraza socijalni rad, procedure koje će verovatno  započeti i proći ali i odgovarali na mnoga njihova pitanja i brige koje su podelili sa nama.

Sa dečacima smo organizovali radionicu upoznavanja na kojoj smo razgovarali o tome kako su voleli da provode slobodno vreme u svojim zemljama porekla i koje su hobije imali, kao i kako ispunjavaju slobodno vreme koje sada imaju. Primetili smo da sport predstavlja značajnu stvar za njih i da uživaju igrajući fudbal i odbojku u Nišu, ali i da im nedostaje kriket.

Takođe smo pričali o planovima i željama za budućnost – svima nedostaje škola i voleli bi da što pre nastave sa obrazovanjem kako bi mogli da pronađu dobar posao. Neki razmišljaju o Francuskoj i Nemačkoj, a pojedini vide i Srbiju kao zemlju svoje budućnosti. Posle uspostavljenih prvih kontakata, nastavljamo dalje sa našim aktivnostima, a psiholog koji je započeo komunikaciju i vodio inicijalne razgovore sa decom, će nastaviti da radi sa decom tokom njihovg boravka u Nišu i tamošnjem Zavodu za maloletnike bez pratnje,gradeći odnos poverenja i pružajući im podršku i osnaživanje. Pedagog tima je pored inicijalnih radionica upoznavanja, pripremio i plan za uključivanje ovih dečaka intenzivnije u interakciju sa lokalnom sredinom i svojim vršnjacima.

Nis 20180911 02 small blur

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-24T07:54:30+00:00) » Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/09/11/zelje-i-planovi-dece-u-zavodu-za-vaspitanje-dece-i-omladine-u-nisu-2/.
MLA
" » Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday September 11, 2018, https://www.refugee.watch/2018/09/11/zelje-i-planovi-dece-u-zavodu-za-vaspitanje-dece-i-omladine-u-nisu-2/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday September 11, 2018 » Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu., viewed 2023-03-24T07:54:30+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/09/11/zelje-i-planovi-dece-u-zavodu-za-vaspitanje-dece-i-omladine-u-nisu-2/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu. [Internet]. [Accessed 2023-03-24T07:54:30+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/09/11/zelje-i-planovi-dece-u-zavodu-za-vaspitanje-dece-i-omladine-u-nisu-2/
CHICAGO
" » Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-24T07:54:30+00:00. https://www.refugee.watch/2018/09/11/zelje-i-planovi-dece-u-zavodu-za-vaspitanje-dece-i-omladine-u-nisu-2/
IEEE
" » Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/09/11/zelje-i-planovi-dece-u-zavodu-za-vaspitanje-dece-i-omladine-u-nisu-2/. [Accessed: 2023-03-24T07:54:30+00:00]
rf:citation
» Želje i planovi dece u Zavodu za vaspitanje dece i omladine u Nišu | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/09/11/zelje-i-planovi-dece-u-zavodu-za-vaspitanje-dece-i-omladine-u-nisu-2/ | 2023-03-24T07:54:30+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo