Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil

Timu APC-a se u našoj eksternoj kancelariji u Gavrila Principa 13 u Beogradu obratio maloletni dečak od 16 godina navodeći da želi da  traži azil u Srbiji. U jednom od kampova je njegov ujak, rođeni brat njegove majke i čuo je da je bezbedan ovde …

Timu APC-a se u našoj eksternoj kancelariji u Gavrila Principa 13 u Beogradu obratio maloletni dečak od 16 godina navodeći da želi da  traži azil u Srbiji. U jednom od kampova je njegov ujak, rođeni brat njegove majke i čuo je da je bezbedan ovde i da želi da pokrene azilnu proceduru.

Tim APC je odmah kontaktirao nadležni centar za socijalni rad tražeći da mu se postavi staratelj i da socijalni radnik centra za socijalni rad reaguje. Na žalost socijalni radnik lokalnog centra za socijalni rad nije bio u mogućnosti da izađe na teren pa je dečak upućen da provede noć u obliženjem Miksalištu. Dečaka smo informisali o pravima, svom položaju, ulozi organa starateljstva kao i predstojećim koracima koji će uslediti.

Međutim, sutradan nam se maloletnik obratio ponovo i istakao da mu se staratelj nije obratio. Mi zovemo lokalni centar za socijlani rad i dežurne radnike da urgiramo. Od socijalne radnice čujemo da oni ne mogu da reaguju pre ponedeljka iz tehničkih razloga i nedostatka kapaciteta, a sve je ukazivalo da će dečak provesti čitav vikend van adekvatnog smeštaja, spavajući još noći na madracima.

Spavajući tokom čitavog vikenda u neprimerenom smetaju, tinejdžer koji je pokazao izuzetnu rezilijentnost i saradljivost postao je razdražljiv jer se razboleo usled niže temperature i oskudnih uslova za održvavanje higijene u samom objektu u kom je boravio

APC/CZA je u više navrata zahtevao urgentnu reakciju centra za socijalni rad ali i policije. Nakon nedelju dana borbe, maloletno lice bez pratnje, izbeglo iz Avganistana, uspelo je da izrazi nameru da traži azil i upućen je na centar za azil u Krnjači zahvaljujući isključivo upornošću i intervencijama našeg tima.

Tokom čitavih nedelju dana, mladić je dobijao podršku tima APC/CZA i pratio je sve instrukcije. Reč je o dečaku koji je bio veoma uporan i rešen da izrazi nameru da traži azil, poštuje zakon, ostvari pravo na smeštaj i socijalnu zaštitu. Imajući u vidu da je nedelju dana prošlo otkada nam se lice prvi put obratilo do trenutka kada je uspelo da ostvari svoje pravo da traži azil, prepoznajemo koliko je teško migrantima, a posebno deci koji ne govore jezik, koji nisu došli do informacije o proceduri i pravima, onima koji se zabrinu, licima koja imaju psihičkih tegoba, žrtvi neke vrste nasilja, ženama, da ostvare svoja prava jer ih sistem veoma često tera u sivu zonu, čineći ih još osetljivijim i nezaštićenim.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-28T10:44:19+00:00) » Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/09/17/maloletnik-bez-pratnje-ne-moze-da-izrazi-nameru-za-azil/.
MLA
" » Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday September 17, 2018, https://www.refugee.watch/2018/09/17/maloletnik-bez-pratnje-ne-moze-da-izrazi-nameru-za-azil/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday September 17, 2018 » Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil., viewed 2023-01-28T10:44:19+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/09/17/maloletnik-bez-pratnje-ne-moze-da-izrazi-nameru-za-azil/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T10:44:19+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/09/17/maloletnik-bez-pratnje-ne-moze-da-izrazi-nameru-za-azil/
CHICAGO
" » Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T10:44:19+00:00. https://www.refugee.watch/2018/09/17/maloletnik-bez-pratnje-ne-moze-da-izrazi-nameru-za-azil/
IEEE
" » Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/09/17/maloletnik-bez-pratnje-ne-moze-da-izrazi-nameru-za-azil/. [Accessed: 2023-01-28T10:44:19+00:00]
rf:citation
» Maloletnik bez pratnje ne može da izrazi nameru za azil | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/09/17/maloletnik-bez-pratnje-ne-moze-da-izrazi-nameru-za-azil/ | 2023-01-28T10:44:19+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo