Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata

Migranti koji pokušavaju iz Srbije da uđu u Hrvatsku izloženi su maltretriranju i nasilju hrvatskih policajaca. Naš tim koji redovno obilazi kampove na našoj severnoj granici i susreće ljude koji borave na otvorenom čekajući priliku da uđu u susednu ze…

Migranti koji pokušavaju iz Srbije da uđu u Hrvatsku izloženi su maltretriranju i nasilju hrvatskih policajaca. Naš tim koji redovno obilazi kampove na našoj severnoj granici i susreće ljude koji borave na otvorenom čekajući priliku da uđu u susednu zemlju ili su se tu našli, jer ih je u Srbiju prebacila hrvatska policija, mada u Hrvatsku nisu ušli iz naše zemlje.

IMG 20180911 121259 small

Tako smo ovih dana u Principovcu susreli grupu mladića iz Pakistana koje su hrvatski policajci prebacili na teritoriju Srbije bose.

Sada su u kampu u Principovcu, a Asjad i njegovi prijatelji iz Pakistana navode da su prethodno proveli 3 meseca u kampu u Bihaću, u Bosni i Hercegovini. Nakon tri meseca boravka u BiH odlučili su da njih 100 u više manjih grupa pređu u Hrvatsku.

Kako su nam ispričali, nakon prelaska uhvatila ih je hrvatska policija i odmah svima oduzela mobilne telefone, kao i punjače za telefone.

Hrvatski policajci su tvrde oni, pri tom procenjivali vrednost telefona, starije su bacali, a nove uzimali za sebe i stavljali u džepove. Ali to nije bio kraj, kako tvrde, potom su ih pretresli do gole kože i uzeli sav novac koji su pronašli, pa čak i odeću iz rančeva.

Na kraju su im priča Asjad, hrvatski policajci naredili da skinu obuću, strpali u kombije, dovezli do granice i prebacili na teritoriju Srbije.

Ukupno njih 100 su bosi ušli u kamp Principovac, što su posvedočile i izbeglice koje borave u kampu duže vreme.

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-20T19:53:00+00:00) » Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/09/24/iz-hrvatske-u-srbiju-policija-prebacila-100-opljackanih-i-bosih-migranata/.
MLA
" » Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday September 24, 2018, https://www.refugee.watch/2018/09/24/iz-hrvatske-u-srbiju-policija-prebacila-100-opljackanih-i-bosih-migranata/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday September 24, 2018 » Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata., viewed 2023-03-20T19:53:00+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/09/24/iz-hrvatske-u-srbiju-policija-prebacila-100-opljackanih-i-bosih-migranata/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata. [Internet]. [Accessed 2023-03-20T19:53:00+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/09/24/iz-hrvatske-u-srbiju-policija-prebacila-100-opljackanih-i-bosih-migranata/
CHICAGO
" » Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-20T19:53:00+00:00. https://www.refugee.watch/2018/09/24/iz-hrvatske-u-srbiju-policija-prebacila-100-opljackanih-i-bosih-migranata/
IEEE
" » Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/09/24/iz-hrvatske-u-srbiju-policija-prebacila-100-opljackanih-i-bosih-migranata/. [Accessed: 2023-03-20T19:53:00+00:00]
rf:citation
» Iz Hrvatske u Srbiju policija prebacila 100 opljačkanih i bosih migranata | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/09/24/iz-hrvatske-u-srbiju-policija-prebacila-100-opljackanih-i-bosih-migranata/ | 2023-03-20T19:53:00+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo