Posvet in delavnica »Otroci v središču«

PIC je v sodelovanju z evropsko mrežo Eurochild 13. novembra 2018 v Ljubljani organiziral delavnico in razpravo »Otroci v središču«. Prvi del dogodka je bil namenjen razpravi deležnikov o razvoju, ključnih izzivih in pomanjkljivostih pri uresničevanju otrokovih pravic v Sloveniji, v nadaljevanju pa je potekala delavnica za krepitev kapacitet z Eurochild-om o otrokom prijaznem proračunu

20181113_102718PIC je v sodelovanju z evropsko mrežo Eurochild 13. novembra 2018 v Ljubljani organiziral delavnico in razpravo »Otroci v središču«. Prvi del dogodka je bil namenjen razpravi deležnikov o razvoju, ključnih izzivih in pomanjkljivostih pri uresničevanju otrokovih pravic v Sloveniji, v nadaljevanju pa je potekala delavnica za krepitev kapacitet z Eurochild-om o otrokom prijaznem proračunu ter participaciji otrok v odločevalskih procesih.

Prvi del dogodka se je osredotočal na razpravo o kontekstu uresničevanja otrokovih pravic v Sloveniji, in sicer o ključnih izzivih ter pomanjkljivostih pri uresničevanju otrokovih pravic. Na podlagi Družinskega zakonika, sprejetega leta 2017, trenutno poteka reorganizacija centrov za socialno delo. V letu 2019 bo v sodelovanju s Svetom Evrope pripravljena celovita ocena participacije otrok v Sloveniji. Vlada pripravlja nov strateški dokument o otrokovih pravicah in poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah v Sloveniji, nevladne organizacije pa pripravljajo alternativno poročilo o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah. Inštitut Republike Slovenije za socialno zaščito je v letu 2017 razvil indeks blaginje otrok. Med ključnimi izzivi, o katerih je potekala razprava, so bili pomanjkanje podatkov o blaginji otrok in kakovosti življenja otrok, vključno s pomanjkanjem podatkov o otrocih v migracijah; povečanje stopnje tveganja revščine otrok; neenakosti pri dostopu do kakovostnega izobraževanja; in pomanjkanje pediatrov ter pedopsihiatrov v državi. Kljub pobudam za krepitev participacije otrok je zaznati nizek interes otrok. Udeleženci so razpravljali o različnih vprašanjih glede zaščite in oskrbe otrok migrantov, prosilcev za azil ter beguncev, vključno z otroki brez spremstva, med drugim o manku strategije in počasnem oblikovanju sistemskih rešitev na tem področju, dolgotrajnih azilnih postopkih ter pomanjkanju ustreznega sistema zaščite za otroke, ki so žrtve trgovine z ljudmi.
Razpravi je sledila delavnica z Mieke Schuurman, koordinatorko za politike in zagovorništvo na področju otrokovih pravic ter participacije otrok pri mreži Eurochild. Uvodoma je predstavila Childonomics – orodje za oceno dolgoročnih družbenih in ekonomskih koristi vlaganja v otroke ter pojasnila otrokom prijazen proračun kot dvopomenski koncept, in sicer kot sodelovanje otrok pri oblikovanju proračuna ter kot otrokocentrično analizo proračunskih izdatkov. Drugi del delavnice se je osredotočil na participacijo otrok, ki izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah. Pri participaciji otrok je ključna odgovornost – otroci morajo prejeti povratno informacijo, kaj se je zgodilo oz. do kakšnih sprememb je prišlo zaradi njihove participacije. Predstavila je prve rezultate ankete »Evropa, ki jo otroci želijo«, ki sta jo pripravila Eurochild in UNICEF. Ob zaključku delavnice je predstavila nekaj ključnih dogodkov na ravni EU, in sicer Evropski steber socialnih pravic, Evropski semester, predlog novega večletnega finančnega ter volitve v Evropski parlament.
Dogodka so se udeležili predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zunanje zadeve, Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, Mednarodne organizacije za migracije in različnih nevladnih organizacij. Dogodek je ponudil priložnost za izmenjavo pogledov in mnenj o izzivih pri uresničevanju otrokovih pravic v Sloveniji, pa tudi priložnost učenja iz izkušenj Eurochild-a na področju otrokom prijaznega proračuna in participacije otrok. Eurochild je mreža 171 organizacij in posameznikov, ki delujejo v Evropi s ciljem krepitve pravic ter blaginje otrok in mladih, od letošnjega leta je med polnopravnimi člani tudi PIC.

Dogodek sta sofinancirala Eurochild in US State Department (Julia Taft Grant).

eurochild-logo_strapline-right

U.S.Embassy Ljubljana

This post was originally published on Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC – Domov.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Ana | Refugee Watch (2023-02-07T17:44:07+00:00) » Posvet in delavnica »Otroci v središču«. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/11/13/posvet-in-delavnica-otroci-v-srediscu/.
MLA
" » Posvet in delavnica »Otroci v središču«." Ana | Refugee Watch - Tuesday November 13, 2018, https://www.refugee.watch/2018/11/13/posvet-in-delavnica-otroci-v-srediscu/
HARVARD
Ana | Refugee Watch Tuesday November 13, 2018 » Posvet in delavnica »Otroci v središču«., viewed 2023-02-07T17:44:07+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/11/13/posvet-in-delavnica-otroci-v-srediscu/>
VANCOUVER
Ana | Refugee Watch - » Posvet in delavnica »Otroci v središču«. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T17:44:07+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/11/13/posvet-in-delavnica-otroci-v-srediscu/
CHICAGO
" » Posvet in delavnica »Otroci v središču«." Ana | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T17:44:07+00:00. https://www.refugee.watch/2018/11/13/posvet-in-delavnica-otroci-v-srediscu/
IEEE
" » Posvet in delavnica »Otroci v središču«." Ana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/11/13/posvet-in-delavnica-otroci-v-srediscu/. [Accessed: 2023-02-07T17:44:07+00:00]
rf:citation
» Posvet in delavnica »Otroci v središču« | Ana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/11/13/posvet-in-delavnica-otroci-v-srediscu/ | 2023-02-07T17:44:07+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo