Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite

Autor APC       Foto APC
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar za istraživanje javnih politika su zajedničkim radom tokom prethodne godine, pripremili istraživanje i policy brief o politikama i praksama zaštite migr…

PB2

Autor APC       Foto APC

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar za istraživanje javnih politika su zajedničkim radom tokom prethodne godine, pripremili istraživanje i policy brief o politikama i praksama zaštite migranata, azilanata i izbeglica u Srbiji, na osnovu ekstenzivnog iskustva Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila sa terena i sprovedene serije intervjua i focus grupa sa releventanim akterima na centralnom nivou i lokalu. Posvetili smo posebnu pažnji izazovima i problemima koji postoje u ovoj oblasti, pitanju zaštite i pravnog položaja migranata i izbeglica u Srbiji, kao i trenutnim politikama i postojećim prespektivama koje postoje u tom smislu. Posebnu pažnju smo posvetili postojećim zakonskim rešenjima vezanim za koncept privremene zaštite čija je primena neosnovano izostala.

Preuzmite ovde policy document: Politika i praksa zaštite izbeglica - Mehanizam privremene zaštite

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-29T23:27:24+00:00) » Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-politici-i-praksi-zastite-izbeglica-mehanizam-privremene-zastite/.
MLA
" » Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday November 22, 2018, https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-politici-i-praksi-zastite-izbeglica-mehanizam-privremene-zastite/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday November 22, 2018 » Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite., viewed 2023-01-29T23:27:24+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-politici-i-praksi-zastite-izbeglica-mehanizam-privremene-zastite/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite. [Internet]. [Accessed 2023-01-29T23:27:24+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-politici-i-praksi-zastite-izbeglica-mehanizam-privremene-zastite/
CHICAGO
" » Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-29T23:27:24+00:00. https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-politici-i-praksi-zastite-izbeglica-mehanizam-privremene-zastite/
IEEE
" » Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-politici-i-praksi-zastite-izbeglica-mehanizam-privremene-zastite/. [Accessed: 2023-01-29T23:27:24+00:00]
rf:citation
» Istraživanje i policy brief o politici i praksi zaštite izbeglica – Mehanizam privremene zaštite | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-politici-i-praksi-zastite-izbeglica-mehanizam-privremene-zastite/ | 2023-01-29T23:27:24+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo