Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji

 Autor APC/CZA  Foto: APC/CZA
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar za istraživanje javnih politika su zajedničkim naporima tokom prethodne godine, pripremili istraživanje i kratak policy brief o stanju u pogledu zdravstvene …

ydrav

 Autor APC/CZA  Foto: APC/CZA

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar za istraživanje javnih politika su zajedničkim naporima tokom prethodne godine, pripremili istraživanje i kratak policy brief o stanju u pogledu zdravstvene zaštite migranata, azilanata i izbeglica u Srbiji na osnovu ekstenzivnog iskustva Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila sa terena i sprovedene serije intervjua i focus grupa sa relevantnim akterima na centralnom nivou i lokalu. Posvetili smo posebnu pažnji izazovima i problemima koji postoje u ovoj oblasti, kao i postojećim perspektivama, lošim i dobrim praksama u oblasti zdravstvene zaštite odraslih i dece izbeglica, u lokalnim sredinama, u i van kampova i centara za azil.

U policy briefu o zdravstvenoj zaštiti izašli smo sa preporukama koje institucije i nadležni trebaju uzeti u obzir u cilju unapredjenja ove bitne oblasti zaštite izbeglih, koja je neraskidivo povezana sa sistemom zdravstvenom zaštitom lokalnog stanovništva, a pre svega sa generalnim uslovima prihvata izbeglica i funkcionisanjem sistema azila i upravljanja migracijama u Srbiji.

Preuzmite ovde policy document: Zdravstvena zaštita migranata, azilanata i lica koja su dobila azil u Srbiji

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-29T21:46:54+00:00) » Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-zdravstvenoj-zastiti-migranata-trazilaca-azila-i-izbeglica-u-srbiji/.
MLA
" » Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday November 22, 2018, https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-zdravstvenoj-zastiti-migranata-trazilaca-azila-i-izbeglica-u-srbiji/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday November 22, 2018 » Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji., viewed 2023-01-29T21:46:54+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-zdravstvenoj-zastiti-migranata-trazilaca-azila-i-izbeglica-u-srbiji/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji. [Internet]. [Accessed 2023-01-29T21:46:54+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-zdravstvenoj-zastiti-migranata-trazilaca-azila-i-izbeglica-u-srbiji/
CHICAGO
" » Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-29T21:46:54+00:00. https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-zdravstvenoj-zastiti-migranata-trazilaca-azila-i-izbeglica-u-srbiji/
IEEE
" » Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-zdravstvenoj-zastiti-migranata-trazilaca-azila-i-izbeglica-u-srbiji/. [Accessed: 2023-01-29T21:46:54+00:00]
rf:citation
» Istraživanje i policy brief o zdravstvenoj zaštiti migranata, tražilaca azila i izbeglica u Srbiji | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/11/22/istrazivanje-i-policy-brief-o-zdravstvenoj-zastiti-migranata-trazilaca-azila-i-izbeglica-u-srbiji/ | 2023-01-29T21:46:54+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo