Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu

Sa grupom izbeglica smeštenih u centru za azil u Banji Koviljači, u okviru LOVE integracijske podrške, organizovana je poseta Muzeju Jadra 31.oktobra. 

Nakon brojnih pitanja o istoriji Srbije, građanskom ratu, bezbednosti na Balk…

Sa grupom izbeglica smeštenih u centru za azil u Banji Koviljači, u okviru LOVE integracijske podrške, organizovana je poseta Muzeju Jadra 31.oktobra.
 

izlozba

Nakon brojnih pitanja o istoriji Srbije, građanskom ratu, bezbednosti na Balkanu, APC je dogovorio sa Muzejom posetu i razgledanje stalne postavke i tematske izložbe povodom stogodišnjice od završetka Prvog svetskog rata.

Gladni informacija i sa puno volje i interesovanja, izbeglice su pratile objašnjenja kustosa Marije Šelić-Marković i razgledale izložene eksponate. Ovo im je pomoglo da bolje razumeju reakcije nekih meštana na boravak izbeglica u Loznici i Banji Koviljači ali i da razumeju koliko je bitki sudara svetskih interesa, borbi, ustanaka, ljudskih gubitaka  bilo baš na ovom području.

Imali su priliku i da vide spomenik dečaku, učesniku na Solunskom frontu, koji će u narednih par dana biti postavljen u Loznici. Početak Prvog i Drugog svetskog rata desili su se baš u ovom kraju.Kroz emotivnu priču  Marije Šelić-Marković, izbeglice su saznale o običajima, načinu života, tradiocionalnom porodičnom životu ove regije.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-28T09:26:08+00:00) » Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/11/22/izbeglice-na-izlozbi-o-prvom-svetskom-ratu/.
MLA
" » Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday November 22, 2018, https://www.refugee.watch/2018/11/22/izbeglice-na-izlozbi-o-prvom-svetskom-ratu/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday November 22, 2018 » Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu., viewed 2023-01-28T09:26:08+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/11/22/izbeglice-na-izlozbi-o-prvom-svetskom-ratu/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T09:26:08+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/11/22/izbeglice-na-izlozbi-o-prvom-svetskom-ratu/
CHICAGO
" » Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T09:26:08+00:00. https://www.refugee.watch/2018/11/22/izbeglice-na-izlozbi-o-prvom-svetskom-ratu/
IEEE
" » Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/11/22/izbeglice-na-izlozbi-o-prvom-svetskom-ratu/. [Accessed: 2023-01-28T09:26:08+00:00]
rf:citation
» Izbeglice na izložbi o Prvom svetskom ratu | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/11/22/izbeglice-na-izlozbi-o-prvom-svetskom-ratu/ | 2023-01-28T09:26:08+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo