Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11

 
PRVA SRPSKA TELEVIZIJA
Autoput 22
11080 Zemun
Saopštenje povodom priloga a o migrantima i izbeglicama u dnevniku Prve od 05.11.2018. godine
Poštovani,
U prilogu o migrantima i izbeglicama koji je objavljen  u Dnevniku vaše televizije,…

 Prva

PRVA SRPSKA TELEVIZIJA

Autoput 22

11080 Zemun

Saopštenje povodom priloga a o migrantima i izbeglicama u dnevniku Prve od 05.11.2018. godine

Poštovani,

U prilogu o migrantima i izbeglicama koji je objavljen  u Dnevniku vaše televizije, od 05.11.2018. godine, a potom i na sajtu B92  pod naslovom „Da li se Zakoni Srbije primenjuju i na migrante?” kao činjenicu ste  izneli tvrdnju da 2000 migranta i izbeglica koji se u Srbiji nalaze van van centara za azil su uglavnom bez dokumenata i da često ne odgovaraju za dela koja počine, a da su to” Najčešće razbojništva, pljačke, tuče i silovanja”
Optužbu da 2000 izbeglica i migranata pljačkaju, tuku i siluju u Srbiji je netačna, neutemeljana ni na jednom jedinom argumentu, nedopustiva  i uznemirujuća za našu javnost.

Nedopustivo da je moja izjava, kao direktora Centra za pružanje pravne pomoći tražiocima azila -  da su migranti i izbeglice u Srbiji jednaki sa našim građanima pred zakonom u Srbiji, stavljena u kontekst ovakve tvrdnje i  emitovana pred višemilionskim auditorijumom u Srbiji.

To daje pogrešno sliku ne samo o najvećem broju migranata i izbeglica, nesrećnih ljudi koji ničim nisu zaslužili ovakve kvalifikacije, već i o meni kao direktoru organizacije koja brani njihova prava.

Pitam vas - na koji slučaj silovanja koje su počinili migranati od 2015.godine, se pozivate? Navedite koga su, kada i gde migranti i azilanti tukli i pljačkali?

Da li par incidenata, pre svega međusobnih tuča, krađe novca i hrane u domaćinstvima u blizini mađarske i hrvatske granice, te upadenje u prazne vikendice... može da kvalifikuje kao pljačkašku, nasilničku celu izbegličku populaciju, među kojima je veliki broj maloletnika i dece.

Prema zakonu novinari i urednici su dužni da sa pažnjom primerenom okolnostima, pre objavljivanja informacije koja sadrži podatke o određenoj pojavi, događaju provere njeno poreklo, istinitost i potpunost, kao i da preuzete informacije, ideje i mišljenja prenesu verodostojno i potpuno.

Želim još samo da skrenem pažnju, građani Srbije kojima ste poslali ovu poruku pokazuju veliko razumevanje za patnje ovih ljudi, pokazuju i saosećanje i humaniost. Oni ne vide ove ljude očima kojima je vaša televizija ovim prilogom, nažalost, pokušala da predstavi.

Shodno zakonu miolim vas da moje reagovanje objavite u istoj emisiji u kojoj je emitovan sporni prilog, kao i na sajtu na kome je objavljen tekst „Da li se Zakoni Srbije primenjuju i na migrante?”

U Beogradu, 06.11.2018. godine

Radoš Đurović
Izvršni direktor
Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-28T09:39:45+00:00) » Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/11/22/reagovanje-apc-povodom-priloga-na-tv-prva-od-5-11/.
MLA
" » Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday November 22, 2018, https://www.refugee.watch/2018/11/22/reagovanje-apc-povodom-priloga-na-tv-prva-od-5-11/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday November 22, 2018 » Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11., viewed 2023-01-28T09:39:45+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/11/22/reagovanje-apc-povodom-priloga-na-tv-prva-od-5-11/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T09:39:45+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/11/22/reagovanje-apc-povodom-priloga-na-tv-prva-od-5-11/
CHICAGO
" » Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T09:39:45+00:00. https://www.refugee.watch/2018/11/22/reagovanje-apc-povodom-priloga-na-tv-prva-od-5-11/
IEEE
" » Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/11/22/reagovanje-apc-povodom-priloga-na-tv-prva-od-5-11/. [Accessed: 2023-01-28T09:39:45+00:00]
rf:citation
» Reagovanje APC povodom priloga na TV Prva od 5.11 | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/11/22/reagovanje-apc-povodom-priloga-na-tv-prva-od-5-11/ | 2023-01-28T09:39:45+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo