Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije

Autor APC      Foto APC
Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar za istraživanje javnih politika su zajedničkim radom tokom prethodne godine, pripremili istraživanje i policy brief o politikama i praksama obrazovanja dece m…

migobr

Autor APC      Foto APC

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Centar za istraživanje javnih politika su zajedničkim radom tokom prethodne godine, pripremili istraživanje i policy brief o politikama i praksama obrazovanja dece migranata, azilanata i izbeglica u Srbiji, na osnovu ekstenzivnog iskustva Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila sa terena i sprovedene serije intervjua i focus grupa sa releventanim akterima na centralnom nivou i lokalu. Posvetili smo posebnu pažnji izazovima i problemima u uključivanju dece migranata i izbeglica u osnovne i srednje škole u Srbiji. Osvrnuli smo se na postojeće politike i prakse, ali i ponudili moguće pravce i rešenja koji treba da doprinesu boljem uključivanju dece izbeglica u obrazovni sistem u našoj zemlji.

Preuzmite ovde policy document: Migracije i obrazovanje - izazovi integracije dece izbeglica

 

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2022-08-14T21:57:22+00:00) » Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/11/23/istrazivanje-i-policy-brief-o-obrazovanju-dece-izbeglica-u-srbiji-izazovi-integracije/.
MLA
" » Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Friday November 23, 2018, https://www.refugee.watch/2018/11/23/istrazivanje-i-policy-brief-o-obrazovanju-dece-izbeglica-u-srbiji-izazovi-integracije/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Friday November 23, 2018 » Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije., viewed 2022-08-14T21:57:22+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/11/23/istrazivanje-i-policy-brief-o-obrazovanju-dece-izbeglica-u-srbiji-izazovi-integracije/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije. [Internet]. [Accessed 2022-08-14T21:57:22+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/11/23/istrazivanje-i-policy-brief-o-obrazovanju-dece-izbeglica-u-srbiji-izazovi-integracije/
CHICAGO
" » Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2022-08-14T21:57:22+00:00. https://www.refugee.watch/2018/11/23/istrazivanje-i-policy-brief-o-obrazovanju-dece-izbeglica-u-srbiji-izazovi-integracije/
IEEE
" » Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/11/23/istrazivanje-i-policy-brief-o-obrazovanju-dece-izbeglica-u-srbiji-izazovi-integracije/. [Accessed: 2022-08-14T21:57:22+00:00]
rf:citation
» Istraživanje i policy brief o obrazovanju dece izbeglica u Srbiji – izazovi integracije | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/11/23/istrazivanje-i-policy-brief-o-obrazovanju-dece-izbeglica-u-srbiji-izazovi-integracije/ | 2022-08-14T21:57:22+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo