Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante

Izvor: BETA Priredio: APC Foto: APC
Srbija je zemlja tranzita koja postaje i zemlja destinacije za migrante, pre svega zahvaljujući svom položaju na spoljnoj granici EU i činjenici da je sve teže proći balkanskom rutom do zemalja zapadne Evrope, ocenj…

Izvor: BETA Priredio: APC Foto: APC

Srbija je zemlja tranzita koja postaje i zemlja destinacije za migrante, pre svega zahvaljujući svom položaju na spoljnoj granici EU i činjenici da je sve teže proći balkanskom rutom do zemalja zapadne Evrope, ocenjeno je na današnjem panelu "Integracija izbeglica iskustva i izazovi u Srbiji i u EU", održanoj u EU info centru.

ceipanel3

Radoš Djurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila naveo je na Konferenciji o integraciji izbeglica, "da se mnogi tražioci azila u Evropi odbijaju i guraju nazad u Srbiju" i da je u zemlji još uvek jako malo onih koji imaju rešen pravni status.

On je dodao da vrlo često ni njihov boravak "ne znači izvesnost", iako ti ljudi u zemlji "faktički žive i po nekoliko godina".

"Na pitanje uspešne integracije utiču presudno mediji i medijsko izveštavanje, dok volja političkih aktera u mnogome može da oteža integracijske procese i planiranje integracije, kakav je slučaj mnogim zemljama Evrope", kazao je Djurović.

Djurović je rekao da nepoznavanje i nedostatak informacija predstavlja poseban problem kada je reč o uspostavljanju komunikacije i lokalnoj integraciji izbeglica.

Po njegovom mišljenju, izbeglice bi trebao da se upoznaju sa kulturom, jezikom, istorijom i zakonima sredina u koje dolaze, ali bi i gradjani lokalnih sredina trebalo da se upoznaju sa razlozima njihovog dolaska, običajima i strahotama izbeglištva.

"Integracija je obostrani proces i, uz razumevanje i kulturološke sličnosti, može posebno da se olakša i mi već sada moramo o tome da razmišljamo. Pre svega o tome moraju da razmišljaju nadležne ustanove i institucije i da pravimo adekvatne planove i strategije kada je reč o upravljanju migracijama", ocenio je Djurović.

Goran Novaković iz Integracionog sektora Grada Beča naveo je da se taj grad "izuzetno ozbiljno bavi" problemom migranata i da je svestan izazova stvaranja tolerancije u lokalnoj sredini.

"Nije to više pitanje izbora, bolje je da počnete da planirate, jer se okolnosti sa migracijom menjaju brzo, a za tili čas migracija može da vas nadje zatečene, kada ozbiljni problemi ne mogu više da se reše ili preduprede", rekao je Novaković.

Prema njegovim rečima, centralizacija u migracijama i integraciji nije realno niti održivo rešenje.

Milenko Nikić iz Ministarstva rada je na panelu naveo da institucija Srbije čine velike napore da zaštite sve one koji borave u Srbiji, a posebno maloletnike bez pratnje roditelja, kojih je sve više u zemlji i "čije su potrebne pod budnim okom stručnih ljudi iz sistema socijalne zaštite".

"Većina izbeglica ne vidi Srbiju kao zemlju destinacije i traži svaku priliku da Srbiju napusti, ali postoje i uspešni primeri integracije u lokalnim sredinama, kada je ona moguća pre svega zahvaljujući otvorenom i humanom pristupu naših gradjana", rekao je Nikić.

 

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T11:01:40+00:00) » Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante. Retrieved from https://www.refugee.watch/2018/12/19/panel-srbija-pored-tranzitne-postaje-i-zemlja-destinacije-za-migrante/.
MLA
" » Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday December 19, 2018, https://www.refugee.watch/2018/12/19/panel-srbija-pored-tranzitne-postaje-i-zemlja-destinacije-za-migrante/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday December 19, 2018 » Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante., viewed 2023-02-07T11:01:40+00:00,<https://www.refugee.watch/2018/12/19/panel-srbija-pored-tranzitne-postaje-i-zemlja-destinacije-za-migrante/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T11:01:40+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2018/12/19/panel-srbija-pored-tranzitne-postaje-i-zemlja-destinacije-za-migrante/
CHICAGO
" » Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T11:01:40+00:00. https://www.refugee.watch/2018/12/19/panel-srbija-pored-tranzitne-postaje-i-zemlja-destinacije-za-migrante/
IEEE
" » Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2018/12/19/panel-srbija-pored-tranzitne-postaje-i-zemlja-destinacije-za-migrante/. [Accessed: 2023-02-07T11:01:40+00:00]
rf:citation
» Panel: Srbija, pored tranzitne, postaje i zemlja destinacije za migrante | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2018/12/19/panel-srbija-pored-tranzitne-postaje-i-zemlja-destinacije-za-migrante/ | 2023-02-07T11:01:40+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo