Oglas za Pravnika

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila objavljuje oglas za posao na poziciji pravnik. Pozivaju se pravnici aktivisti da nam se jave na adresu sediste@apc-cza.org ukoliko žele da se priključe nasem pravnom timu na poslovima zastupanja tražilaca az…

Logo APCCZA

Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila objavljuje oglas za posao na poziciji pravnik. Pozivaju se pravnici aktivisti da nam se jave na adresu sediste@apc-cza.org ukoliko žele da se priključe nasem pravnom timu na poslovima zastupanja tražilaca azila i izbeglica u Republici Srbiji. Konkurs je otvoren do 25.03.2019. godine.

Opis poslova:

1. zastupanje u postupku azila i drugim sudskim i upravnim postupcima

2. pružanje pravnih saveta i informisanje tražilaca azila o pravima i obavezama, u kancelariji i van kancelarije

3. monitoring sistema azila i postupanja svih aktera u praksi, na granicama i na teritoriji Srbije

4. prateći administrativni poslovi i drugi poslovi po nalogu rukovodioca

*Napomena - poslovi se obavljaju pretežno u Beogradu, a po potrebi u centrima za smeštaj tražilaca azila i drugim lokacijama širom Srbije

Uslovi konkursa:

1. završen pravni fakultet

2. radno iskustvo u struci, minimum 3 godine, nakon završenog fakulteta

3. odlično znanje engleskog jezika

4. aktivni vozač, B kategorija

*Napomena - položen pravosudni ispit je poželjan kao i prethodni društveni agažman i aktivizam

Dokumentacija koju je potrebno dostaviti, sa naznakom "za konkurs":

1. CV

2. motivaciono pismo

 Očekujemo Vas!

This post was originally published on Home - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-28T04:49:32+00:00) » Oglas za Pravnika. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/03/07/oglas-za-pravnika/.
MLA
" » Oglas za Pravnika." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday March 7, 2019, https://www.refugee.watch/2019/03/07/oglas-za-pravnika/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday March 7, 2019 » Oglas za Pravnika., viewed 2023-03-28T04:49:32+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/03/07/oglas-za-pravnika/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Oglas za Pravnika. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T04:49:32+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/03/07/oglas-za-pravnika/
CHICAGO
" » Oglas za Pravnika." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T04:49:32+00:00. https://www.refugee.watch/2019/03/07/oglas-za-pravnika/
IEEE
" » Oglas za Pravnika." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/03/07/oglas-za-pravnika/. [Accessed: 2023-03-28T04:49:32+00:00]
rf:citation
» Oglas za Pravnika | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/03/07/oglas-za-pravnika/ | 2023-03-28T04:49:32+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo