Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona

Republika Srbija je u martu 2019. godine dodelila azil u obimu izbegličke zaštite gej muškarcu iz Irana po osnovu pripadnosti društvenoj grupi – LGBT osobama. U toku postupka azil koji je trajao šest meseci, utvrđeno je da je njegov strah za život u Ir…

Republika Srbija je u martu 2019. godine dodelila azil u obimu izbegličke zaštite gej muškarcu iz Irana po osnovu pripadnosti društvenoj grupi - LGBT osobama. U toku postupka azil koji je trajao šest meseci, utvrđeno je da je njegov strah za život u Iranu osnovan s obzirom na sistematsko kršenje ljudskih prava LGBT osoba u Iranu i svoje lično traumatsko iskustvo. Mladi Iranac od dolaska u Srbiju je jasno izražavao nameru da zauvek ostane ovde. Srbija je bila njegova krajnja destinacija i maštao je o početku novog života. Nakon meseci neizvesnosti, konačno je dobio pozitivnu odluku da može ostati u Srbiji, te je istog dana napustio centar za azil, koji prethodno nikada nije posetio. Njemu će pomoć u integraciji pružiti socijalni integracijski sector Centra za zastitu i pomoć tražiocima azila kao i preko 40 naših volontera.

22.mart

Međutim, pristup teritoriji i pristup azilnom postupku nije bio lak. Mladog Iranca domaće vlasti nisu pustile da uđe u Srbiju u avgustu prošle godine iako je na aerodromu izrazio nameru za azil, te je 4 dana proveo u detenciji. Tek nakon intervencije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Iranac je pušten u Srbiju i izdata mu je potvrda o registraciji kojom je obavezan da ode u prihvatni centar. Ni to nije bio kraj njegovim mukama da pristupi postupku azila. Prihvatni centar nije centar u koji traba da se smeštaju tražioci azila, te su ponovo pravnici Centra morali da urgiraju da se isti izmesti u centar za azil i da mu se omogući podnošenje zahteva za azil. Pokušaj da se pristupi azilu trajao je čitavih mesec dana, i svakako da tražilac azila nikada ne bi mogao da uspe sam da pristupi azilnom sistemu bez podrške i zastupanja od strane naše organizacije. Zato je bitan naš rad!

 

 

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-27T15:57:31+00:00) » Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/03/22/novi-azil-dodeljen-lgbt-osobi-zbog-progona/.
MLA
" » Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona." Rados Djurovic | Refugee Watch - Friday March 22, 2019, https://www.refugee.watch/2019/03/22/novi-azil-dodeljen-lgbt-osobi-zbog-progona/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Friday March 22, 2019 » Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona., viewed 2023-01-27T15:57:31+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/03/22/novi-azil-dodeljen-lgbt-osobi-zbog-progona/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T15:57:31+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/03/22/novi-azil-dodeljen-lgbt-osobi-zbog-progona/
CHICAGO
" » Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T15:57:31+00:00. https://www.refugee.watch/2019/03/22/novi-azil-dodeljen-lgbt-osobi-zbog-progona/
IEEE
" » Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/03/22/novi-azil-dodeljen-lgbt-osobi-zbog-progona/. [Accessed: 2023-01-27T15:57:31+00:00]
rf:citation
» Novi azil dodeljen LGBT osobi zbog progona | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/03/22/novi-azil-dodeljen-lgbt-osobi-zbog-progona/ | 2023-01-27T15:57:31+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo