APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“

U okviru partnerske saradnje sa Volonterskim centrom Vojvodine, tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je tokom 07. i 08. novembra 2018. učestvovao na evropskom projektu omladinske razmene u Tavankutu i Subotici.

U Tavankutu su čla…

U okviru partnerske saradnje sa Volonterskim centrom Vojvodine, tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) je tokom 07. i 08. novembra 2018. učestvovao na evropskom projektu omladinske razmene u Tavankutu i Subotici.

Oml razmena u poseti APC 1

U Tavankutu su članovi našeg tima učestvovali u Živoj biblioteci, aktivnosti koje je osmišljena kao knjiga priča o izbeglicama i migrantima, u okviru koje je 19 mladih volontera iz Francuske, Nemačke i Turske postavljalo brojna pitanja i sa velikim interesovanjem razvijalo diskusiju na temu migracija, položaja migranata na balkanskoj ruti. Zadatak je bio da nakon ove razmene priča kreiraju članke za blogove i studentske socijalne mreže. Narednog dana, ova grupa volontera posetila je kancelariju APC/CZA u Subotici, gde im je predstavljen rad organizacije i oblasti našeg delovanja putem interaktivne radionice u kojoj su veoma aktivno učestvovali, raspravljujući o položaju i statusu migranata u Srbiji. Posebno su se interesovali za oblast narušavanja osnovnih ljudskih prava.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-28T10:22:55+00:00) » APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/04/02/apc-ucestvovao-na-projektu-omladinske-razmene-get-up-crossing-borders/.
MLA
" » APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday April 2, 2019, https://www.refugee.watch/2019/04/02/apc-ucestvovao-na-projektu-omladinske-razmene-get-up-crossing-borders/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday April 2, 2019 » APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“., viewed 2023-01-28T10:22:55+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/04/02/apc-ucestvovao-na-projektu-omladinske-razmene-get-up-crossing-borders/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T10:22:55+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/04/02/apc-ucestvovao-na-projektu-omladinske-razmene-get-up-crossing-borders/
CHICAGO
" » APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T10:22:55+00:00. https://www.refugee.watch/2019/04/02/apc-ucestvovao-na-projektu-omladinske-razmene-get-up-crossing-borders/
IEEE
" » APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/04/02/apc-ucestvovao-na-projektu-omladinske-razmene-get-up-crossing-borders/. [Accessed: 2023-01-28T10:22:55+00:00]
rf:citation
» APC učestvovao na projektu omladinske razmene „Get up – crossing borders“ | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/04/02/apc-ucestvovao-na-projektu-omladinske-razmene-get-up-crossing-borders/ | 2023-01-28T10:22:55+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo