U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć

U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, oko traženja stanova, overenje dokumenata, dobijanje radnih dozvola, zapošljavanju, otvaranju bankovnog računa itd.Socijalni službenici …

integ pomoć

U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, oko traženja stanova, overenje dokumenata, dobijanje radnih dozvola, zapošljavanju, otvaranju bankovnog računa itd.
Socijalni službenici APC-a širom Srbije, pomažući našim klijentima da upotrebe svoja prava, kao što su registracija u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, centar za socijalni rad i druge državne i lokalne institucije, i upoznavanje sa pravima tražilaca azila i izbeglica.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T17:16:17+00:00) » U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/04/24/u-okviru-podrske-integraciji-apc-pomaze-traziocima-azila-i-izbeglicama-u-ostvarivanju-prava-na-socijalnu-pomoc/.
MLA
" » U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday April 24, 2019, https://www.refugee.watch/2019/04/24/u-okviru-podrske-integraciji-apc-pomaze-traziocima-azila-i-izbeglicama-u-ostvarivanju-prava-na-socijalnu-pomoc/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday April 24, 2019 » U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć., viewed 2023-02-07T17:16:17+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/04/24/u-okviru-podrske-integraciji-apc-pomaze-traziocima-azila-i-izbeglicama-u-ostvarivanju-prava-na-socijalnu-pomoc/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T17:16:17+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/04/24/u-okviru-podrske-integraciji-apc-pomaze-traziocima-azila-i-izbeglicama-u-ostvarivanju-prava-na-socijalnu-pomoc/
CHICAGO
" » U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T17:16:17+00:00. https://www.refugee.watch/2019/04/24/u-okviru-podrske-integraciji-apc-pomaze-traziocima-azila-i-izbeglicama-u-ostvarivanju-prava-na-socijalnu-pomoc/
IEEE
" » U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/04/24/u-okviru-podrske-integraciji-apc-pomaze-traziocima-azila-i-izbeglicama-u-ostvarivanju-prava-na-socijalnu-pomoc/. [Accessed: 2023-02-07T17:16:17+00:00]
rf:citation
» U okviru podrške integraciji, APC pomaže tražiocima azila i izbeglicama u ostvarivanju prava na socijalnu pomoć | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/04/24/u-okviru-podrske-integraciji-apc-pomaze-traziocima-azila-i-izbeglicama-u-ostvarivanju-prava-na-socijalnu-pomoc/ | 2023-02-07T17:16:17+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo