APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju

APC psiholog pruža psihološku podršku i savetovanje izbegličkoj majci sa devojčicom i proverava da li joj je potrebna pomoć u južnoj Srbiji, u kampu Vranje.APC Psihološka pomoć / podrška se pruža širom Srbije, posebno sa fokusom na ugrožene izbegli…

psih pomoc vranje

APC psiholog pruža psihološku podršku i savetovanje izbegličkoj majci sa devojčicom i proverava da li joj je potrebna pomoć u južnoj Srbiji, u kampu Vranje.
APC Psihološka pomoć / podrška se pruža širom Srbije, posebno sa fokusom na ugrožene izbeglice kao što su žene, samohrane majke, maloletnici bez pratnje, maloletnici, i žrtve rodno zasnovanog nasilja (SGBV žrtve) ili žrtve krijumčarenja.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-28T09:29:47+00:00) » APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/04/25/apc-tim-pruza-psiholosku-pomoc-u-kampu-u-vranju/.
MLA
" » APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday April 25, 2019, https://www.refugee.watch/2019/04/25/apc-tim-pruza-psiholosku-pomoc-u-kampu-u-vranju/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday April 25, 2019 » APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju., viewed 2023-01-28T09:29:47+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/04/25/apc-tim-pruza-psiholosku-pomoc-u-kampu-u-vranju/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T09:29:47+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/04/25/apc-tim-pruza-psiholosku-pomoc-u-kampu-u-vranju/
CHICAGO
" » APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T09:29:47+00:00. https://www.refugee.watch/2019/04/25/apc-tim-pruza-psiholosku-pomoc-u-kampu-u-vranju/
IEEE
" » APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/04/25/apc-tim-pruza-psiholosku-pomoc-u-kampu-u-vranju/. [Accessed: 2023-01-28T09:29:47+00:00]
rf:citation
» APC tim pruža psihološku pomoć u kampu u Vranju | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/04/25/apc-tim-pruza-psiholosku-pomoc-u-kampu-u-vranju/ | 2023-01-28T09:29:47+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo