Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope

Izvor: Savet Evrope Foto: Savet Evrope
Strazbur, 24. april 2019.– Komitet ministara Saveta Evrope danas je usvojio preporuku kojom se državama članicama Saveta Evrope preporučuje da obezbede dodatnu privremenu podršku za mlade izbeglice i nakon što na…

Izvor: Savet Evrope Foto: Savet Evrope

Strazbur, 24. april 2019.– Komitet ministara Saveta Evrope danas je usvojio preporuku kojom se državama članicama Saveta Evrope preporučuje da obezbede dodatnu privremenu podršku za mlade izbeglice i nakon što napune 18 godina.

migration age-assessment-3

Preporuka je usvojena u okviru šireg konteksta na koji se odnosi Akcioni plan Saveta Evrope za zaštitu izbeglica i dece migranata u Evropi (2017 – 2019) i programa "Mladi za demokratiju".

Komitet ministara je izrazio zabrinutost za mlade izbeglice koje su među najugroženijim grupama izbeglica i suočavaju se sa stalnim rizikom od kršenja ljudskih prava i sloboda. Ova situacija je naročito teška za maloletnike bez pratnje ili one koji su odvojeni od svojih porodica. Naročito su ugrožene mlade žene izbeglice.

 

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-30T18:46:40+00:00) » Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/04/25/mlade-izbeglice-bi-trebalo-da-imaju-dodatnu-privremenu-podrsku-nakon-sto-napune-18-godina-preporuka-je-komiteta-ministara-saveta-evrope/.
MLA
" » Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday April 25, 2019, https://www.refugee.watch/2019/04/25/mlade-izbeglice-bi-trebalo-da-imaju-dodatnu-privremenu-podrsku-nakon-sto-napune-18-godina-preporuka-je-komiteta-ministara-saveta-evrope/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday April 25, 2019 » Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope., viewed 2023-01-30T18:46:40+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/04/25/mlade-izbeglice-bi-trebalo-da-imaju-dodatnu-privremenu-podrsku-nakon-sto-napune-18-godina-preporuka-je-komiteta-ministara-saveta-evrope/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T18:46:40+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/04/25/mlade-izbeglice-bi-trebalo-da-imaju-dodatnu-privremenu-podrsku-nakon-sto-napune-18-godina-preporuka-je-komiteta-ministara-saveta-evrope/
CHICAGO
" » Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T18:46:40+00:00. https://www.refugee.watch/2019/04/25/mlade-izbeglice-bi-trebalo-da-imaju-dodatnu-privremenu-podrsku-nakon-sto-napune-18-godina-preporuka-je-komiteta-ministara-saveta-evrope/
IEEE
" » Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/04/25/mlade-izbeglice-bi-trebalo-da-imaju-dodatnu-privremenu-podrsku-nakon-sto-napune-18-godina-preporuka-je-komiteta-ministara-saveta-evrope/. [Accessed: 2023-01-30T18:46:40+00:00]
rf:citation
» Mlade izbeglice bi trebalo da imaju dodatnu privremenu podršku nakon što napune 18 godina, preporuka je Komiteta ministara Saveta Evrope | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/04/25/mlade-izbeglice-bi-trebalo-da-imaju-dodatnu-privremenu-podrsku-nakon-sto-napune-18-godina-preporuka-je-komiteta-ministara-saveta-evrope/ | 2023-01-30T18:46:40+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo