Apel za formiranje centra za decu migrante

Beograd, 07. jun 2019. – Posle dvostukog ubistva u Beogradu, koje se desilo u svega 48 sati, a čiji su učinioci i žrtve bili maloletni migranti bez pratnje roditelja smešteni u kolektivnim kampovima u Obrenovcu i Krnjači, i poznati Komesarijatu za izbe…

Beograd, 07. jun 2019. - Posle dvostukog ubistva u Beogradu, koje se desilo u svega 48 sati, a čiji su učinioci i žrtve bili maloletni migranti bez pratnje roditelja smešteni u kolektivnim kampovima u Obrenovcu i Krnjači, i poznati Komesarijatu za izbeglice, upravama kampova i lokalnim socijalnim službama od ranije, pozivamo nadležne državne organe da formiraju poseban centar za maloletne migrante bez pratnje roditelja.

un broj sirijske dece dostigao milion

U tom centru bi maloletnim migrantima bez pratnje bio obezbeđen adekvatan i siguran smeštaj, adekvatna ishrana, stalna profesionalna pažnja socijalnih službi, prevodioci i kulturni medijatori i svi potrebni uslovi za nesmetan psihosocijalni razvoj i učenje.
Trenutno u Srbiji ne postoji ovakva specijalizovana ustanova, a samo nekolicina maloletnika bez pratnje biva smeštena u postojeće zavode za smeštaj domaćih maloletnika bez pratnje roditelja, tri u Beogradu i jedan u Nišu.

Istovremeno pozivamo državne organe da preduzmu sve kako bi se uredio uredio pravni položaj maloletnika bez pratnje roditelja dok se nalaze u Srbiji. Od 227 maloletnika bez pratnje koji su u prva četiri meseca uspeli da izraze nameru da traže azil, svega 19 je ušlo u azilnu proceduru. Od uspostavljanja azilnog sistema, svega dvoje maloletnika bez pratnje roditelja su dobila azil. Ostali su u pravnom vakumu.

Najveći broj maloletnika bez pratnje je trenutno smešten u kolektivne migrantske i azilne centre za odrasle, koji ne pružaju maloletnicima dovoljno uslova za bezbedan smeštaj, u kojima su deca u stalnom kontaktu sa odraslima i potpuno nezaštićena od njihovog uticaja, bez kontiuniranog nadzora i brige socijalnih radnika, a posebno izložena rizicima da stupe u kontakt sa krijumčarima, kriminalcima i svima onima koji mogu da zlupotrebe njihov ranjiv položaj. U tim centrima, deca nemaju osnovne uslove za nesmetan psihosocijalni razvoj ni uslove za obrazovanje, učenje ili socijalizaciju sa lokalnom decom i u lokalnim sredinama.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-27T13:29:21+00:00) » Apel za formiranje centra za decu migrante. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/06/11/apel-za-formiranje-centra-za-decu-migrante/.
MLA
" » Apel za formiranje centra za decu migrante." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday June 11, 2019, https://www.refugee.watch/2019/06/11/apel-za-formiranje-centra-za-decu-migrante/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday June 11, 2019 » Apel za formiranje centra za decu migrante., viewed 2023-01-27T13:29:21+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/06/11/apel-za-formiranje-centra-za-decu-migrante/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Apel za formiranje centra za decu migrante. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T13:29:21+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/06/11/apel-za-formiranje-centra-za-decu-migrante/
CHICAGO
" » Apel za formiranje centra za decu migrante." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T13:29:21+00:00. https://www.refugee.watch/2019/06/11/apel-za-formiranje-centra-za-decu-migrante/
IEEE
" » Apel za formiranje centra za decu migrante." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/06/11/apel-za-formiranje-centra-za-decu-migrante/. [Accessed: 2023-01-27T13:29:21+00:00]
rf:citation
» Apel za formiranje centra za decu migrante | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/06/11/apel-za-formiranje-centra-za-decu-migrante/ | 2023-01-27T13:29:21+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo