Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil

Beograd, 29. maj 2019. – Državljaninu Pakistana koga je APC pravno zastupao, odobren je ovih dana azil u Srbiji.

Njegov zahtev prihvaćen je kao osnovan jer je u toku azilnog postupka koji je trajao godinu dana, utvrđeno je da je bio žrtva trgov…

Beograd, 29. maj 2019. - Državljaninu Pakistana koga je APC pravno zastupao, odobren je ovih dana azil u Srbiji.

pakistanac

Njegov zahtev prihvaćen je kao osnovan jer je u toku azilnog postupka koji je trajao godinu dana, utvrđeno je da je bio žrtva trgovine ljudima.

Službenici Kancelarije za azil utvrdili su da se radi o licu koji je bilo u položaju sličnom ropstvu, da je više godina bio radno eksploatisan i izložen teškom obliku psihološkog i fizičkog nasilja.

Na osnovu toga ustanovljeno je da tražiocu azila treba dodeliti supsidijarnu zaštitu, koja predstavlja oblik zaštite koji Republika Srbija odobrava strancu koji bi u slučaju povratka u zemlju porekla bio izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju, ili bi njegov život ili sloboda bili ugroženi nasiljem opštih razmera.

Aktivnu ulogu u postupku dobijanja odigrao je Centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima, ustanova socijalne zaštite koja identifikuje žrtve trgovine ljudima.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-28T10:46:22+00:00) » Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/06/11/pakistanac-zrtva-trgovine-ljudima-dobio-azil/.
MLA
" » Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday June 11, 2019, https://www.refugee.watch/2019/06/11/pakistanac-zrtva-trgovine-ljudima-dobio-azil/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday June 11, 2019 » Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil., viewed 2023-01-28T10:46:22+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/06/11/pakistanac-zrtva-trgovine-ljudima-dobio-azil/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil. [Internet]. [Accessed 2023-01-28T10:46:22+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/06/11/pakistanac-zrtva-trgovine-ljudima-dobio-azil/
CHICAGO
" » Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-28T10:46:22+00:00. https://www.refugee.watch/2019/06/11/pakistanac-zrtva-trgovine-ljudima-dobio-azil/
IEEE
" » Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/06/11/pakistanac-zrtva-trgovine-ljudima-dobio-azil/. [Accessed: 2023-01-28T10:46:22+00:00]
rf:citation
» Pakistanac, žrtva trgovine ljudima dobio azil | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/06/11/pakistanac-zrtva-trgovine-ljudima-dobio-azil/ | 2023-01-28T10:46:22+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo