Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi

Izvor: Beta Foto: Beta
Beograd, 20. jun 2019. – Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC) Radoš Đurović ocenio je danas, povodom Dana izbeglica, da su najveći izazovi u vezi sa izbeglištvom u Srbiji vezani isključivo za pitanje brzine …

Izvor: Beta Foto: Beta

Beograd, 20. jun 2019. – Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC) Radoš Đurović ocenio je danas, povodom Dana izbeglica, da su najveći izazovi u vezi sa izbeglištvom u Srbiji vezani isključivo za pitanje brzine i efikasnosti postupka utvrđivanja statusa izbeglica, njihove integracije u društvo i položaja maloletnika bez pratnje roditelja, kod kojih se postupci za utvrđivanje statusa izbeglica retko pokreću.

rados beta

"Od januara do početka maja 2019. od ukupno 2.269 ljudi koji su želeli da traže azil, postupak je pokrenut za svega 107 lica, a dodeljeno je svega 12 izbegličkih zaštita u Srbiji. To je jako sporo, iako je i to napredak u odnosu na prošlu godinu, kada je za celu 2018. dodeljeno 11 izbegličkih zaštita od preko 8.433 lica koja su izrazila nameru da traže azil. To znači da mi, u stvari, ne znamo ko je izbeglica, a ko nije, ko koja prava i obaveze ima i ne možemo da razdvojimo ove dve grupe, a što sve onda stvara probleme u praksi", rekao je Đurović agenciji Beta.

Đurović je dodao da je od 227 maloletnika bez pratnje roditelja koji su u prva četiri meseca uspeli da izraze nameru da traže azil, svega 19 ušlo u azilnu proceduru, dok je od uspostavljanja azilnog sistema samo dvoje maloletnika bez pratnje dobilo azil.

"Ostali su u pravnom vakuumu. Sistem ne zna da li oni ispunjavaju uslove da budu izbeglice ili ne", dodao je Đurović.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T12:15:12+00:00) » Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/06/20/durovic-efikasnost-utvrdivanja-izbeglickog-statusa-i-integracija-izbeglica-najveci-izazovi/.
MLA
" » Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday June 20, 2019, https://www.refugee.watch/2019/06/20/durovic-efikasnost-utvrdivanja-izbeglickog-statusa-i-integracija-izbeglica-najveci-izazovi/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday June 20, 2019 » Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi., viewed 2023-02-07T12:15:12+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/06/20/durovic-efikasnost-utvrdivanja-izbeglickog-statusa-i-integracija-izbeglica-najveci-izazovi/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T12:15:12+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/06/20/durovic-efikasnost-utvrdivanja-izbeglickog-statusa-i-integracija-izbeglica-najveci-izazovi/
CHICAGO
" » Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T12:15:12+00:00. https://www.refugee.watch/2019/06/20/durovic-efikasnost-utvrdivanja-izbeglickog-statusa-i-integracija-izbeglica-najveci-izazovi/
IEEE
" » Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/06/20/durovic-efikasnost-utvrdivanja-izbeglickog-statusa-i-integracija-izbeglica-najveci-izazovi/. [Accessed: 2023-02-07T12:15:12+00:00]
rf:citation
» Đurović: Efikasnost utvrđivanja izbegličkog statusa i integracija izbeglica najveći izazovi | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/06/20/durovic-efikasnost-utvrdivanja-izbeglickog-statusa-i-integracija-izbeglica-najveci-izazovi/ | 2023-02-07T12:15:12+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo