Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica

Tekst: APC Video: APC
Bujanovac, 14. jun 2019. – APC lokalni tim iz južne preševske kancelarije je u saradnji sa kulturnim udruženjem Dituria organizovao integracijski događaj u Bujanovcu. Mladi iz Bujanovca su imali priliku da upoznaju izbeglice koje…

Tekst: APC Video: APC

Bujanovac, 14. jun 2019. – APC lokalni tim iz južne preševske kancelarije je u saradnji sa kulturnim udruženjem Dituria organizovao integracijski događaj u Bujanovcu. Mladi iz Bujanovca su imali priliku da upoznaju izbeglice koje borave u kampu u Bujanovcu, dok su zajedno kuvali jedno iransko i jedno lokalno jelo za sve učesnike. Izbeglice iz kampa u Bujanovcu nemaju često priliku da stupaju u kontakt sa lokalnim stanovništvom, niti da napuštaju kamp. Izbeglice su prilično izolovane u kampu, a niko im ne pomaže da uspostave bilo kakvu komunikaciju sa stanovništvom iz lokalne sredine. Kamp koji se nalazi na magistralnom putu, izvan grada, ove ljude još više odvaja i izoluje od lokalne sredine.

Ovo druženje uz pripremu ručka omogućilo je da se mladi iz Bujanovca i izbeglice međusobno bolje upoznaju, da razgovaraju o kulturološkim sličnostima i razlikama. Pored toga, izbeglice su imale priliku da uče i praktične stvari koje im trebaju u svakodnevnom životu u lokalnoj sredini.

Mladi iz bujanovačke sredine su bili zainteresovani da saznaju više o svakodnevnom izbegličkom životu, kao i problemima sa kojima se izbegli suočavaju kod nas i na putu migracije. Svaku priču slušaju sa interesovanjem i nevericom da neki drugi ljudi koji žive tik pored njih imaju toliko drugačije životne priče i sudbine. Uspostavljena poznanstva na našem događaju nadalje ostaju da se razvijaju u svakodnevnom životu i budućem druženju među učesnicima. Na ovaj način, APC radi na podsticanju interakcije i rušenju predsrasuda koje mogu postojati u lokalnoj sredini između lokalaca i izbeglica, promoviše toleranciju i podstiče socijalnu inkluziju izbeglica u lokalno društvo. Mladi Bujanovčani su pokazali da su jako otvoreni prema izbeglicama i da uz ovakve događaje lako uspostavljaju kontakte i komunikaciju sa izbeglicama.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-29T22:05:27+00:00) » Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/06/26/druzenje-mladih-bujanovcana-i-izbeglica/.
MLA
" » Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday June 26, 2019, https://www.refugee.watch/2019/06/26/druzenje-mladih-bujanovcana-i-izbeglica/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday June 26, 2019 » Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica., viewed 2023-01-29T22:05:27+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/06/26/druzenje-mladih-bujanovcana-i-izbeglica/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica. [Internet]. [Accessed 2023-01-29T22:05:27+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/06/26/druzenje-mladih-bujanovcana-i-izbeglica/
CHICAGO
" » Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-29T22:05:27+00:00. https://www.refugee.watch/2019/06/26/druzenje-mladih-bujanovcana-i-izbeglica/
IEEE
" » Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/06/26/druzenje-mladih-bujanovcana-i-izbeglica/. [Accessed: 2023-01-29T22:05:27+00:00]
rf:citation
» Druženje mladih Bujanovčana i izbeglica | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/06/26/druzenje-mladih-bujanovcana-i-izbeglica/ | 2023-01-29T22:05:27+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo