Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan

Izvor: Radio Beograd 1 Foto: APC
Beograd, 20. jun 2019. – Povodom Svetskog dana izbeglica gost Miše Stojiljkovića u jutarnjem programu Radio Beograda 1 “Uhvati dan!” gost je bio Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, a u redovnoj…

Izvor: Radio Beograd 1 Foto: APC

Beograd, 20. jun 2019. – Povodom Svetskog dana izbeglica gost Miše Stojiljkovića u jutarnjem programu Radio Beograda 1 "Uhvati dan!" gost je bio Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, a u redovnoj rubrici "Pitanje jutra" slušaocima je postavljeno pitanje kako bi oni rešili pitanje migranata i kako se naša zemlja ophodi prema izbeglicama.

>

Najveći broj izbeglica su ljudi koji beže od rata ili progona, što je sudbina kakvu smo i mi na ovim prostorima doživeli, ne samo u 20. veku nego i ranije, rekao je Radoš Đurović. Zato je bitno podsetiti se, naročito na Dan izbeglica da izbeglištvo može svakome da se desi, i da je human odnos prema izbeglicama presudan kako bismo mogli da ih razumemo i da im pomognemo.

Opšti utisak je da se izbeglice dosta kriminalizuju u Evropi i generalno u razvijenom svetu od strane političara koji žele da na taj način uberu neke političke poenen ovoj temi, ali i od medija od kojih dosta zavisi kakva slika će da se stvori o izbeglicama.

Što se tiče situacije u našoj zemlji, Srbija je i dalje tranzitna zemlja koja je suočena sa stalnim push back-ovima, odnosno ilegalnim vraćanjima izbeglica preko granice, gde im se negira pravo na azil. U takvoj situaciji, i zbog okolnosti koje se stalno menjaju, određeni broj ljudi želi da ostane ovde. Zato je neophodno da u posebnim centrima za smeštaj imaju uslove za normalan život uzimajući u obzir da se sve češće dešava da izbeglice u tim centrima ostaju i dve do tri godine.

Prema podacima UNHCR-a, u svetu je 2018. godine zabeležen broj od 71 milion izbeglica, što je najveći broj izbeglica zabeležen otkad ta organizacija postoji, a to je nešto više od sedam decenija.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-24T06:23:34+00:00) » Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/06/26/durovic-human-odnos-prema-izbeglicama-je-presudan/.
MLA
" » Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday June 26, 2019, https://www.refugee.watch/2019/06/26/durovic-human-odnos-prema-izbeglicama-je-presudan/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday June 26, 2019 » Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan., viewed 2023-03-24T06:23:34+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/06/26/durovic-human-odnos-prema-izbeglicama-je-presudan/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan. [Internet]. [Accessed 2023-03-24T06:23:34+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/06/26/durovic-human-odnos-prema-izbeglicama-je-presudan/
CHICAGO
" » Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-24T06:23:34+00:00. https://www.refugee.watch/2019/06/26/durovic-human-odnos-prema-izbeglicama-je-presudan/
IEEE
" » Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/06/26/durovic-human-odnos-prema-izbeglicama-je-presudan/. [Accessed: 2023-03-24T06:23:34+00:00]
rf:citation
» Đurović: Human odnos prema izbeglicama je presudan | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/06/26/durovic-human-odnos-prema-izbeglicama-je-presudan/ | 2023-03-24T06:23:34+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo