Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.

Tekst: APC Foto: APC
Bujanovac, Preševo, Vranje, 20. jul 2019. – Službenici južne kancelarije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno obilaze prihvatne centre u Vranju, Bujanovcu i Preševu, pružaju informacije, pravne savete i psi…

Tekst: APC Foto: APC

Bujanovac, Preševo, Vranje, 20. jul 2019. – Službenici južne kancelarije Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno obilaze prihvatne centre u Vranju, Bujanovcu i Preševu, pružaju informacije, pravne savete i psihosocijalnu podršku izbeglicama koje u Srbiju ulaze iz Makedonije. Pravni i psihosocijalni službenici APC/CZA kroz razgovore sa migrantima saznaju informacije o slučajevima push back-ova koje pripadnici srpske policije vrše na granici sa Makedonijom, zatim o pokušajima prelazaka severnih granica Srbije (sa Mađarskom i Hrvatskom) na koje odlaze migranti smešteni u ovim kampovima, kao i tretmanu uprava pojedinih kampova na jugu Srbije. Prilikom susreta sa izbeglicama, službenici APC/CZA pružaju informacije i pravne savete, pomažu izbeglicama da se registruju u policijskoj stanici i da se smeste u kamp koji im je dodeljen kako bi imali osnovne uslove za život, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti. Službenici APC/CZA takođe kontaktiraju relevantne institucije u slučaju povrede prava migranata koji su smešteni u kampovima širom Srbije kako bi se na adekvatan način rešili problemi vezani za uslove života u kampovima.

provera 2

KIRS smešta novopridošle izbeglice u šator postavljen ispred kampa u Bujanovcu

Službenici APC/CZA su prilikom posete kampu u Bujanovcu 02. jula od izbeglica B.S. (24, Indija), B.S. (26, Indija), M.S. (35, Pakistan), A.R. (25, Pakistan) I J.A. (28, Pakistan) koji su tog jutra stigli u Bujanovac saznali da pripadnici Komesarijata za izbeglice smeštaju novopridošle izbeglice u šatore koje su postavili ispred kampa u Bujanovcu. Prema rečima izbeglica sa kojima su službenici APC/CZA razgovarali, izbeglice u šatoru čekaju da ih pregleda doktor pre nego što ih smeste u sobe u samom kampu.

Push back srpske policije u Makedoniju

Prilikom obilaska kampa u Bujanovcu 25. juna, službenici APC/CZA su razgovarali sa K.Z. (27, Pakistan) koji je ušao u Srbiju iz Makedonije 22. juna. K.Z. je u Srbiju ušao u grupi od 5 ljudi poreklom iz Pakistana. U trenutku kada su službenici APC/CZA razgovarali sa K.Z., on još uvek nije registrovan u policiji, a u kamp u Bujanovcu je došao uz pomoć lokalnog stanovništva koje ga je uputilo u kamp. Prema navodima K.Z., on je 22.juna u grupi sa još 4 Pakistanca ušao u Srbiju i stigao u policijsku stanicu u Preševu. Tamo im je policija rekla da su završili registraciju za taj dan, a zatim su ih odvezli do granice i rekli im da idu nazad u Makedoniju. Policija je otišla nakon što su ih ostavili na granici, a posle 4 sata K.Z. i njegovi prijatelji pokušali su ponovo da uđu u Srbiju i ovog puta su otišli ​​direktno u kamp u Bujanovac.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2021-11-29T18:31:25+00:00) » Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/07/30/izvestaj-o-situaciji-na-jugu-srbije-za-period-25-jun-19-jul-2019/.
MLA
" » Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday July 30, 2019, https://www.refugee.watch/2019/07/30/izvestaj-o-situaciji-na-jugu-srbije-za-period-25-jun-19-jul-2019/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday July 30, 2019 » Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.., viewed 2021-11-29T18:31:25+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/07/30/izvestaj-o-situaciji-na-jugu-srbije-za-period-25-jun-19-jul-2019/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.. [Internet]. [Accessed 2021-11-29T18:31:25+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/07/30/izvestaj-o-situaciji-na-jugu-srbije-za-period-25-jun-19-jul-2019/
CHICAGO
" » Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2021-11-29T18:31:25+00:00. https://www.refugee.watch/2019/07/30/izvestaj-o-situaciji-na-jugu-srbije-za-period-25-jun-19-jul-2019/
IEEE
" » Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019.." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/07/30/izvestaj-o-situaciji-na-jugu-srbije-za-period-25-jun-19-jul-2019/. [Accessed: 2021-11-29T18:31:25+00:00]
rf:citation
» Izveštaj o situaciji na jugu Srbije za period 25. jun – 19. jul 2019. | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/07/30/izvestaj-o-situaciji-na-jugu-srbije-za-period-25-jun-19-jul-2019/ | 2021-11-29T18:31:25+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo