Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici

tekst: APC foto: APC
KELEBIJA, 25.jul 2019. – Na graničnom prelazu sa Kelebijom migranti koji pokušavaju da pređu granicu svakodnevno se suočavaju sa ponižavajućim i nehumanim ponašanjem mađarskih graničnih policajaca.
Migrantima koji borave na otvor…

tekst: APC foto: APC

KELEBIJA, 25.jul 2019. – Na graničnom prelazu sa Kelebijom migranti koji pokušavaju da pređu granicu svakodnevno se suočavaju sa ponižavajućim i nehumanim ponašanjem mađarskih graničnih policajaca.

Migrantima koji borave na otvorenom duž severne granice sa Mađarskom, prilikom pokušaja prelaska granice policija najčešće oduzima i uništava ličnu imovinu – telefone, novac, dokumenta, a neretko primenjuje i fizičku silu.

madjarska

Prema informacijama do kojih naši timovi dolaze na osnovu ispovesti vraćenih migranata, najčešće se maltretiranje svodi na udaranje, šutiranjem po celom telu, a u nekim situacijama granični policajci ih teraju da skinu obuću, pa ih bose vraćaju na teritoriju Srbije.

Prošle sedmice grupa migranata iz Avganistana je ispričala mobilnom timu APC da su ih prilikom pokušaja prelaska granice uhvatili mađarski policajci koji su im, kako navode, uzeli dokumenta, pocepali policijske potvrde i registracione kartice, i pri tom ih tukli šakama.

D.M. (30, Avganistan) svedoči da je on prilikom jednog pokušaja prelaska granice nakon pada na zemlju dobio veoma snažan udarac čizmom u leđa, te se od tada ne može ispraviti, i još uvek oseća veoma jake bolove.

Svakodnevno mađarsku granicu pokušava da pređe najmanje 40 lica, a u većini slučajeva migranti bivaju push-backovani kod graničnih prelaza Horgoš i Kelebija.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-28T20:28:14+00:00) » Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/07/30/nastavlja-se-nasilje-nad-migrantima-na-madarskoj-granici/.
MLA
" » Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday July 30, 2019, https://www.refugee.watch/2019/07/30/nastavlja-se-nasilje-nad-migrantima-na-madarskoj-granici/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday July 30, 2019 » Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici., viewed 2023-03-28T20:28:14+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/07/30/nastavlja-se-nasilje-nad-migrantima-na-madarskoj-granici/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T20:28:14+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/07/30/nastavlja-se-nasilje-nad-migrantima-na-madarskoj-granici/
CHICAGO
" » Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T20:28:14+00:00. https://www.refugee.watch/2019/07/30/nastavlja-se-nasilje-nad-migrantima-na-madarskoj-granici/
IEEE
" » Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/07/30/nastavlja-se-nasilje-nad-migrantima-na-madarskoj-granici/. [Accessed: 2023-03-28T20:28:14+00:00]
rf:citation
» Nastavlja se nasilje nad migrantima na mađarskoj granici | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/07/30/nastavlja-se-nasilje-nad-migrantima-na-madarskoj-granici/ | 2023-03-28T20:28:14+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo