Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica

Tekst: APC Foto: APC
24. jul 2019. – U proteklom periodu uočava se trend povećanja broja migranata koji pokušavaju ilegalne prelaske duž graničnih oblasti sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Prema saznanjima mobilnog tima APC/CZA koji redovno obilazi…

Tekst: APC Foto: APC

24. jul 2019. – U proteklom periodu uočava se trend povećanja broja migranata koji pokušavaju ilegalne prelaske duž graničnih oblasti sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom. Prema saznanjima mobilnog tima APC/CZA koji redovno obilazi, informiše i savetuje lica koja borave u pograničnim područjima, udvostručen je broj lica koji borave na otvorenim lokacijama u Subotici i okolini, a koji u sve većem broju pokušavaju prelaske. Čak je primetno da se određene grupe lica koje su boravile na granici sa Hrvatskom prebacuju u Suboticu, a neka lica kao razlog navode manje nasilne push back-ove u odnosu na granicu sa Hrvatskom. Pored samaca i maloletnih lica iz Avganistana, uočava se prisustvo porodica sa decom, kao i singl žena, najviše iz Iraka, Irana i Avganistana, a porodice koje susrećemo su većinom provele od 2 do 3 godine u nekom od kampova u Srbiji pre dolaska na ove lokacije.

vest-1907 censored-660x330

Dnevno mađarsku granicu pokušava da pređe od 60 do 100 lica, a push back-ovi su svakodnevni na graničnim prelazima Kelebija i Horgoš. Migranti najčešće pokušavaju prelaske u prikolicama teretnih kamiona, a prema informacijama sa terena koriste se i rizičniji načini poput kačenja ispod vagona vozova, što u velikom broju koriste i maloletna lica bez pratnje. Povremeno migranti doživljavaju nasilne push back-ove koji uključuju uništavanje telefona, šutiranje i udaranje, ali ističu da to nije svakodnevna praksa mađarske policije, te da je primetno smanjena primena nasilja u odnosu na hrvatske policajce.

Na granici sa Rumunijom su takođe intenzivirani pokušaji prelazaka, a pored samaca najmanje 2 porodice nedeljno pokušavaju ilegalne prelaske u Rumuniju, obično peške. Najčešće se pokušava u blizini Mokrina, kod sela Međa, zatim u okolini Vršca i Banatske Topole. Trenutno prelaske najčešće pokušavaju migranit iz Bangladeša, Avganistana, kao i porodice iz Irana i Avganistana, koje su ranije boravile u kampovima u Srbiji.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-06-03T01:22:15+00:00) » Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/08/13/sve-veci-broj-migranata-boravi-na-otvorenom-i-pokusava-prelaske-granica/.
MLA
" » Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday August 13, 2019, https://www.refugee.watch/2019/08/13/sve-veci-broj-migranata-boravi-na-otvorenom-i-pokusava-prelaske-granica/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday August 13, 2019 » Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica., viewed 2023-06-03T01:22:15+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/08/13/sve-veci-broj-migranata-boravi-na-otvorenom-i-pokusava-prelaske-granica/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica. [Internet]. [Accessed 2023-06-03T01:22:15+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/08/13/sve-veci-broj-migranata-boravi-na-otvorenom-i-pokusava-prelaske-granica/
CHICAGO
" » Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-06-03T01:22:15+00:00. https://www.refugee.watch/2019/08/13/sve-veci-broj-migranata-boravi-na-otvorenom-i-pokusava-prelaske-granica/
IEEE
" » Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/08/13/sve-veci-broj-migranata-boravi-na-otvorenom-i-pokusava-prelaske-granica/. [Accessed: 2023-06-03T01:22:15+00:00]
rf:citation
» Sve veći broj migranata boravi na otvorenom i pokušava prelaske granica | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/08/13/sve-veci-broj-migranata-boravi-na-otvorenom-i-pokusava-prelaske-granica/ | 2023-06-03T01:22:15+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo