Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije

Tekst: APC Foto: APC
Horgoš, 20. avgust 2019. – Prilikom redovnih obilazaka otvorenih lokacija na severnim granicama Srbije, mobilni tim APC/CZA koji čine pravnik i psiholog realizovao je obilazak otvorene lokacije na Horgošu gde trenutno boravi oko 2…

Tekst: APC Foto: APC

Horgoš, 20. avgust 2019. – Prilikom redovnih obilazaka otvorenih lokacija na severnim granicama Srbije, mobilni tim APC/CZA koji čine pravnik i psiholog realizovao je obilazak otvorene lokacije na Horgošu gde trenutno boravi oko 20 izbeglica, uglavnom iz Avganistana. Primetan je porast broja maloletnih migranata bez pratnje u odnosu na prethodni period. Najmanje polovina prisutnih migranata na otvorenoj lokaciji su maloletnici bez pratnje roditelja.

apc horgos

Mobilni tim APC/CZA je sa svim migrantima obavio razgovor kroz koji je napravljena procena njihovog trenutnog psihofizičkog stanja, pružena psihološka podrška migrantima koji su često izloženi push-backovima od strane mađarske policije, kao i informisanje vezano za legalizaciju statusa, informacije o kampovima i našoj ulozi vezanoj za pružanje pravne i psihosocijalne pomoći.

Lokalni centar za socijalni rad je obavešten o maloletnicima bez pratnje koji se nalaze na otvorenoj lokaciji u blizini Horgoša u neadekvatnim uslovima, izloženi rizicima od nasilja, krujumčarenja, trgovine ljudima kao i raziličitim zdravstvenim problemima kao posledice boravka na otvorenom i nasilja prilikom pokušaja ilegalnih prelazaka granice.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-03-28T06:40:47+00:00) » Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/08/26/povecan-broj-maloletnih-migranata-na-severnim-granicama-srbije/.
MLA
" » Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Monday August 26, 2019, https://www.refugee.watch/2019/08/26/povecan-broj-maloletnih-migranata-na-severnim-granicama-srbije/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Monday August 26, 2019 » Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije., viewed 2023-03-28T06:40:47+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/08/26/povecan-broj-maloletnih-migranata-na-severnim-granicama-srbije/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije. [Internet]. [Accessed 2023-03-28T06:40:47+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/08/26/povecan-broj-maloletnih-migranata-na-severnim-granicama-srbije/
CHICAGO
" » Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-03-28T06:40:47+00:00. https://www.refugee.watch/2019/08/26/povecan-broj-maloletnih-migranata-na-severnim-granicama-srbije/
IEEE
" » Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/08/26/povecan-broj-maloletnih-migranata-na-severnim-granicama-srbije/. [Accessed: 2023-03-28T06:40:47+00:00]
rf:citation
» Povećan broj maloletnih migranata na severnim granicama Srbije | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/08/26/povecan-broj-maloletnih-migranata-na-severnim-granicama-srbije/ | 2023-03-28T06:40:47+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo