Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije

Izvor: TV Prva
Beograd, 01. septembar 2019. – Nasilje hrvatske policije nad migrantima na granici je sada poprimilo dramatične razmere, rekao je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azil (APC/CZA) Radoš Đurović u Jutranjem programu TV Prva. K…

Izvor: TV Prva

Beograd, 01. septembar 2019. – Nasilje hrvatske policije nad migrantima na granici je sada poprimilo dramatične razmere, rekao je direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azil (APC/CZA) Radoš Đurović u Jutranjem programu TV Prva. Kroz svakodnevni rad na tereu unazad više godina APC/CZA saznaje informacije o nasilju, pre svega na hrvatskoj i mađarskoj, a sada i na bosanskoj granici. Koristi se sila, često su migranti naterani da se izuju pa ih bose teraju da se vraćaju nazad više kilometara u Srbiju. I danas svakodnevno svedočimo takvim stvarima. Ono što je sada bitno je da predstavnici institucija, Komesarijat i komesar govore o ovome i to pokazuje koliko je ozbiljan problem u pitanju. To je nešto što mi vidimo svakodnevno, a naša javnost i ne samo naša, nego i strana treba da zna o ovome, zaključio je Đurović.

Untitled

Ceo razgovor možete pogledati na sledećem linku: https://bit.ly/2lWZyr3

Komesar za izbeglice Vladimir Cucić je rekao da je jedno vreme taj maltretman bio smanjen, ali da je u poslednjih mesec dana nasilje povećano i da prevazilazi granice regularne policijske prinude prilikom vraćanja preko granice, već da prelazi u očigledno iživljavanje nad izbeglicama. Ovo je prvi put da komesar za izbeglice Republike Srbije u javnosti govori o problemu nasilja na granici Srbije i Hrvatske koje je prisutno već nekoliko godina unazad.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T13:11:41+00:00) » Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/09/05/komesar-prvi-put-o-nasilju-i-ilegalnom-proterivanju-migranata-od-hrvatske-policije/.
MLA
" » Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday September 5, 2019, https://www.refugee.watch/2019/09/05/komesar-prvi-put-o-nasilju-i-ilegalnom-proterivanju-migranata-od-hrvatske-policije/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday September 5, 2019 » Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije., viewed 2023-02-07T13:11:41+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/09/05/komesar-prvi-put-o-nasilju-i-ilegalnom-proterivanju-migranata-od-hrvatske-policije/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T13:11:42+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/09/05/komesar-prvi-put-o-nasilju-i-ilegalnom-proterivanju-migranata-od-hrvatske-policije/
CHICAGO
" » Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T13:11:42+00:00. https://www.refugee.watch/2019/09/05/komesar-prvi-put-o-nasilju-i-ilegalnom-proterivanju-migranata-od-hrvatske-policije/
IEEE
" » Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/09/05/komesar-prvi-put-o-nasilju-i-ilegalnom-proterivanju-migranata-od-hrvatske-policije/. [Accessed: 2023-02-07T13:11:42+00:00]
rf:citation
» Komesar prvi put o nasilju i ilegalnom proterivanju migranata od hrvatske policije | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/09/05/komesar-prvi-put-o-nasilju-i-ilegalnom-proterivanju-migranata-od-hrvatske-policije/ | 2023-02-07T13:11:42+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo