Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina

Tekst: APC Foto: APC
Subotica, Šid, 30. septembar – U Subotici i okolini i dalje povećan broj migranata, koji svakodnevno pokušavaju ilegalne prelaske u Mađarsku. Najveći broj migranata dolazi iz Avganistana, manji broj iz Irana, Bangladeša, Pakistana…

Tekst: APC Foto: APC

Subotica, Šid, 30. septembar – U Subotici i okolini i dalje povećan broj migranata, koji svakodnevno pokušavaju ilegalne prelaske u Mađarsku. Najveći broj migranata dolazi iz Avganistana, manji broj iz Irana, Bangladeša, Pakistana i Indije.

Najmanje 100 migranata dnevno pokušava ilegalne prelaske na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija, najčešće peške. Migranti takođe pokušavaju da pređu tako što preskakaču ogradu ili se kriju u vagonima ili u prikolicama kamiona.

sever 0110

Veliki broj maloletnih lica bez pratnje iz Avganistana koje službenici APC/CZA susreću i savetuju pristiže svakodnevno na sever zemlje. Dolaze uglavnom iz Grčke, a u Srbiju ulaze preko Makedonije. Trenutno se na severnim granicama Srbije nalazi najmanje 50 maloletnih izbeglica, uzrasta od 12 do 17 godina. Oni borave u napuštenim zgradama u okolini železničke stanice u Subotici, u napuštenoj fabrici u blizini Šida i na okolnim zelenim površinama. Prema informacijama koje su službenici APC/CZA prikupili na terenu, na graničnom prelazu Horgoš mađarska policija sve više koristi prekomernu upotrebu fizičke sile, udarajući migrante pendrecima. Sve češće se koriste i elektrošokeri, a mađarski policajci puštaju pse na migrante. Farshad (17) i Mustafa (15) su ispričali da su ih mađarski policajci više puta udarali elektrošokerima i pendrecima po leđima kada su 29. septembra pokušali ilegalno da pređu granicu.

Ovi dečaci se nalaze na otvorenom više od dve nedelje, žale se na nedostatak hrane i nasilje od strane mađarskih policajaca.

Prilikom obilaska otvorenih lokacija i kampova širom Srbije, mobilni tim APC/CZA koji se sastoji od pravnika, psihologa i kulturnih medijatora razgovara sa izbeglicama o njihovim iskustvima tokom dugog puta do Srbije, prelasku granice, a izbeglice dobijaju informacije o registraciji, smeštaju u kampovima, kao i svojim pravima i obavezama dok su u Srbiji.

 

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-27T14:26:53+00:00) » Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/10/01/na-severu-srbije-nalazi-se-najmanje-50-maloletnih-izbeglica-uzrasta-od-12-do-17-godina/.
MLA
" » Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina." Rados Djurovic | Refugee Watch - Tuesday October 1, 2019, https://www.refugee.watch/2019/10/01/na-severu-srbije-nalazi-se-najmanje-50-maloletnih-izbeglica-uzrasta-od-12-do-17-godina/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Tuesday October 1, 2019 » Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina., viewed 2023-01-27T14:26:53+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/10/01/na-severu-srbije-nalazi-se-najmanje-50-maloletnih-izbeglica-uzrasta-od-12-do-17-godina/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T14:26:53+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/10/01/na-severu-srbije-nalazi-se-najmanje-50-maloletnih-izbeglica-uzrasta-od-12-do-17-godina/
CHICAGO
" » Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T14:26:53+00:00. https://www.refugee.watch/2019/10/01/na-severu-srbije-nalazi-se-najmanje-50-maloletnih-izbeglica-uzrasta-od-12-do-17-godina/
IEEE
" » Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/10/01/na-severu-srbije-nalazi-se-najmanje-50-maloletnih-izbeglica-uzrasta-od-12-do-17-godina/. [Accessed: 2023-01-27T14:26:53+00:00]
rf:citation
» Na severu Srbije nalazi se najmanje 50 maloletnih izbeglica uzrasta od 12 do 17 godina | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/10/01/na-severu-srbije-nalazi-se-najmanje-50-maloletnih-izbeglica-uzrasta-od-12-do-17-godina/ | 2023-01-27T14:26:53+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo