APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama

Tekst: APC Foto: APC
Šid, 08. okotbar 2019. – Severni tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno obilazi kampove i otvorene lokacije na severnim granicama Srbije, pružajući izbeglicama informacije o azilnoj proceduri u Srbiji, o …

Tekst: APC Foto: APC

Šid, 08. okotbar 2019. – Severni tim Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila (APC/CZA) redovno obilazi kampove i otvorene lokacije na severnim granicama Srbije, pružajući izbeglicama informacije o azilnoj proceduri u Srbiji, o registraciji i smeštaju u kampovima, kao psihosocijalnu podršku, naročito maloletnicima bez pratnje.

Na otvorenim lokacijama u Šidu u okolini železničke stanice i u napuštenim objektima se trenutno nalazi oko 200 lica poreklom iz Avganistana i zemalja severne Afrike (uglavnom Alžir i Maroko). Sa dolaskom hladnijeg vremena, vidljivo je smanjen broj lica migranata koji borave na otvorenom. Određeni broj izbeglica je zatražio smeštaj u kampovima Principovac i Adaševci, dok je jedan deo migranata ilegalno otišao do nekih od zemalja Evropske unije.

Sid otvorena lokacija 2

Službenici APC/CZA su prilikom obilaska informisali i savetovali migrante iz Avganistana i Alžira, a sa maloletnim izbeglicama je realizovana procena stanja i informisani su o načinima na koji mogu potražiti smeštaj u kampovima, za šta su i sami zatražili pomoć od pravnika i psihologa APC/CZA.

APC/CZA pruža zdravstvene asistencije izbeglicama kojima je potrebna pomoć lekata, pa je tako sedamnaestogodišnji Zhan iz Pakistana posetio kancelariju APC/CZA u Subotici u pratnji međunarodnog volontera. Zhan se požalio da ima poteškoća u komunikaciji sa lekarima, te da je prilikom poslednje posete lokalnom domu zdravlja 3 sata pokušavao da ubedi dežurne lekare da ga prime kako bi mu previli ranu. Njemu je potrebno svakodnevno previjanje rane na ruci, na kojoj su mu amputirana dva prsta prilikom nesreće ispod voza dok je ilegalno pokušavao prelazak u Mađarsku pre 3 meseca. Tim APC je sa Zahnom posetio bolnicu, a potom i ambulantu, u kojoj su mu nakon naše asistencije i objašnjenja zdravstveni radnici previli ranu i zakazali previjanje za naredni dan.

zdr asistencija 09.10

Nastavljamo da pratimo njegovu situaciju, te i dalje na terenu savetujemo migrante i pružamo im asistencije, posebno maloletnicima bez pratnje koji žive na otvorenom.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T18:17:40+00:00) » APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/10/10/apc-cza-informise-i-savetuje-migrante-na-otvorenim-lokacijama/.
MLA
" » APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama." Rados Djurovic | Refugee Watch - Thursday October 10, 2019, https://www.refugee.watch/2019/10/10/apc-cza-informise-i-savetuje-migrante-na-otvorenim-lokacijama/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Thursday October 10, 2019 » APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama., viewed 2023-02-07T18:17:40+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/10/10/apc-cza-informise-i-savetuje-migrante-na-otvorenim-lokacijama/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T18:17:40+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/10/10/apc-cza-informise-i-savetuje-migrante-na-otvorenim-lokacijama/
CHICAGO
" » APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T18:17:40+00:00. https://www.refugee.watch/2019/10/10/apc-cza-informise-i-savetuje-migrante-na-otvorenim-lokacijama/
IEEE
" » APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/10/10/apc-cza-informise-i-savetuje-migrante-na-otvorenim-lokacijama/. [Accessed: 2023-02-07T18:17:40+00:00]
rf:citation
» APC/CZA informiše i savetuje migrante na otvorenim lokacijama | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/10/10/apc-cza-informise-i-savetuje-migrante-na-otvorenim-lokacijama/ | 2023-02-07T18:17:40+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo