Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica?

Izvor: RTS
15. oktobar 2019. – Nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer dramatično je upozorio na opasnost novog izbegličkog talasa u EU koji bi mogao da premaši onaj iz 2015. godine, ukazavši na potrebu da se pomogne zemljama koje čuvaju sp…

Izvor: RTS

15. oktobar 2019. – Nemački ministar unutrašnjih poslova Horst Zehofer dramatično je upozorio na opasnost novog izbegličkog talasa u EU koji bi mogao da premaši onaj iz 2015. godine, ukazavši na potrebu da se pomogne zemljama koje čuvaju spoljne granice Unije. Šta će se desiti ako turski predsednik Redžep Tajip Erdogan ostvari pretnje i otvori granice Turske prema Evropi za oko tri miliona izbeglica i hoće li na njihovom putu pored Grčke biti i Srbija?

Radoš Đurović iz Centra za pomoć tražiocima azila upozorava da bi Srbija u slučaju scenarija koji najavljuje Zehofer bila tampon-zona EU i time veoma ugrožena izbegličkom krizom dramatičnih razmera.

Ipak, indikatori sa terena ne daju za sada povoda za najgori scenario.

"Teško da ćemo doći do situacije od 2015. godine, jer Evropa sprema odgovor duž cele rute i pokušavaće migraciju da zaustavi u Grčkoj", rekao je Đurović.

Poslednjih meseci migranti iz Turske odlaze na grčka ostrva, a odatle prelaze na kopno. Zatim preko Makedonije, Kosova, Albanije i Crne Gore ulaze u Srbiju.

"Ulaze svakodnevno iz Makedonije, i to najmanje 100 ljudi dnevno. Isto tako pojačana je ruta preko Kosova. Svi putevi, nažalost, vode kroz Srbiju i odavde pokušavaju da dođu do Hrvatske, BiH i Mađarske", rekao je Đurović.

Iz tih zemalja ih tzv. puš-bekovima vraćaju u Srbiju, ali ipak veliki broj njih uspeva da nastavi put.

"U Srbiji nikada nema više od 6.000 migranata, što znači da je i odliv intenzivan", dodao je Đurović dodajući da je do 1. septembra 7.300 ljudi tražilo azil u Srbiji.

Najveći broj migranata zadržava se u Srbiji 24 do 48 časova.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-01-27T14:17:42+00:00) » Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica?. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/10/23/da-li-je-realan-scenario-novog-masovnog-priliva-izbeglica/.
MLA
" » Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica?." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday October 23, 2019, https://www.refugee.watch/2019/10/23/da-li-je-realan-scenario-novog-masovnog-priliva-izbeglica/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday October 23, 2019 » Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica?., viewed 2023-01-27T14:17:42+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/10/23/da-li-je-realan-scenario-novog-masovnog-priliva-izbeglica/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica?. [Internet]. [Accessed 2023-01-27T14:17:42+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/10/23/da-li-je-realan-scenario-novog-masovnog-priliva-izbeglica/
CHICAGO
" » Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica?." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-01-27T14:17:42+00:00. https://www.refugee.watch/2019/10/23/da-li-je-realan-scenario-novog-masovnog-priliva-izbeglica/
IEEE
" » Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica?." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/10/23/da-li-je-realan-scenario-novog-masovnog-priliva-izbeglica/. [Accessed: 2023-01-27T14:17:42+00:00]
rf:citation
» Da li je realan scenario novog masovnog priliva izbeglica? | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/10/23/da-li-je-realan-scenario-novog-masovnog-priliva-izbeglica/ | 2023-01-27T14:17:42+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo