Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima

Tekst: APC Foto: APC
Subotica, 17. oktobar 2019. – Mobilni timovi APC/CZA redovno obilaze kampove i otvorene lokacije u blizini granica Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom gde migrantima pružaju informacije i azilnoj proceduri, registraciji i smeštaju u k…

Tekst: APC Foto: APC

Subotica, 17. oktobar 2019. – Mobilni timovi APC/CZA redovno obilaze kampove i otvorene lokacije u blizini granica Srbije sa Mađarskom i Hrvatskom gde migrantima pružaju informacije i azilnoj proceduri, registraciji i smeštaju u kampovima.

Prema informacijama sa terena, u prethodne dve nedelje veliki broj ljudi je dolazio iz drugih kampova na otvorene lokacije duž zelenog graničnog pojasa, posebno na granici sa Mađarskom, pokušavajući svakodnevno da pređe na njihovu teritoriju. Početkom oktobra u Subotici i okolini je boravilo i do 300 lica koji su u grupama od 3 do 20 ljudi pokušavali prelaske u Mađarsku, u vagonima, ispod vagona, ili preskačući zaštitne ograde. Među izbeglicama koje se boravile u Subotici najviše je bilo migranata iz Avganistana, od kojih je najmanje trećina maloletnika bez pratnje. Primetno je bilo i prisustvo više porodica iz Irana i Avganistana, koje su takođe ovde boravile radi pokušaja ilegalnog prelaska granice.

sid 1

Tokom poslednjih desetak dana, migranti koji su prilikom ilegalnih pokušaja prelaska granice gurnuti nazad u Srbiju izjavili su kako mađarska policija koristi različite vrste fizičkog nasilja, kao što je prskanje biber spreja u oči, puštanje pasa da jure i ujedaju migrante, kao i uništavanje telefona i oduzimanje novca. Svakodnevno je više desetina migranata, među kojima i maloletnici bez pratnje izloženo fizičkom nasilju ali i drugim vidovima poniužavanja i nasilja, kao što je ležanje licem ka zemlji u bari vode po kiši, ili čučanje u dužem vremenskom periodu. Kako se broj pokušaja prelazaka povećavao, tako je i rastao broj nasilnih pushback-ova sa upotrebom prekomerne upotrebe fizičke sile.

Tokom prethodnih nedelju dana, nakon više neuspelih pokušaja prelazaka, iscrpljenosti, nedostatka redovnih obroka i izloženosti različitim formama fizičkog nasilja, izbeglice većinom napuštaju Suboticu, te je primetan drastičan pad u broju izbeglica koje borave na otvorenim lokacijama u Subotici i trenutno taj broj ne prelazi 80. Većina izbeglica, poreklom iz Avganistana odlazi u kampove u Srbiji ili odlazi u Bosnu i Hercegovinu, kako bi odatle pokušavali da pređu u Hrvatsku.

Na granici sa Rumunijom je od početka oktobra takođe povećan broj ilegalnih pokušaja prelazaka. Prema saznanjima sa terena, rumunska policija je pojačala prekomernu upotrebu fizičke sile prema migrantima, i pored toga uništava telefone, pa čak i novac. Migranti poreklom iz Bangladeša navode da ih rumunski policajci šutiraju dok leže na zemlji, te udaraju pendrecima po leđima i nogama. Navode da se ovakvo nasilje dešava svakodnevno. Između 30 do 50 migranata svakodnevno pokušava ilegalno da pređe u Rumuniju, a veoma mali broj uspe da pređe do Mađarske.

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2023-02-07T19:41:54+00:00) » Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/10/23/smanjuje-se-broj-migranata-na-severnim-granicama-srbije-zbog-pojacanog-fizickog-nasilja-madarske-policije-nad-migrantima/.
MLA
" » Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima." Rados Djurovic | Refugee Watch - Wednesday October 23, 2019, https://www.refugee.watch/2019/10/23/smanjuje-se-broj-migranata-na-severnim-granicama-srbije-zbog-pojacanog-fizickog-nasilja-madarske-policije-nad-migrantima/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Wednesday October 23, 2019 » Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima., viewed 2023-02-07T19:41:54+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/10/23/smanjuje-se-broj-migranata-na-severnim-granicama-srbije-zbog-pojacanog-fizickog-nasilja-madarske-policije-nad-migrantima/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T19:41:54+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/10/23/smanjuje-se-broj-migranata-na-severnim-granicama-srbije-zbog-pojacanog-fizickog-nasilja-madarske-policije-nad-migrantima/
CHICAGO
" » Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T19:41:54+00:00. https://www.refugee.watch/2019/10/23/smanjuje-se-broj-migranata-na-severnim-granicama-srbije-zbog-pojacanog-fizickog-nasilja-madarske-policije-nad-migrantima/
IEEE
" » Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/10/23/smanjuje-se-broj-migranata-na-severnim-granicama-srbije-zbog-pojacanog-fizickog-nasilja-madarske-policije-nad-migrantima/. [Accessed: 2023-02-07T19:41:54+00:00]
rf:citation
» Smanjuje se broj migranata na severnim granicama Srbije zbog pojačanog fizičkog nasilja mađarske policije nad migrantima | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/10/23/smanjuje-se-broj-migranata-na-severnim-granicama-srbije-zbog-pojacanog-fizickog-nasilja-madarske-policije-nad-migrantima/ | 2023-02-07T19:41:54+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo