Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici

 
Loznica, 02. Novembar 2019. – U oktobru prošle godine našem timu se obratila porodica poreklom iz Irana, smeštena u centru za azil u Banji Koviljači, navodeći da žele da traže azil u Srbiji. Kao stigmatizovana etnička manjina u Iranu, goto…

 

Loznica, 02. Novembar 2019. - U oktobru prošle godine našem timu se obratila porodica poreklom iz Irana, smeštena u centru za azil u Banji Koviljači, navodeći da žele da traže azil u Srbiji. Kao stigmatizovana etnička manjina u Iranu, gotovo na svakom koraku su se suočavali sa diskriminacijom.

Pravnici Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila su im pomogli da započnu azilnu proceduru, suoče se sa svim izazovima izbegličkog života u kampu tokom prethodnih meseci, uz redovnu pravnu i psihološku podršku i savetovanje.

Kao tražioci azila u Srbiji, nedavno su ostvarili pravo na rad. Imajući u vidu koliko je pravo na rad važan segment integracije u društvo, integracijski tim je APC/CZA pomogao ovoj porodici u procesu dobijanja radne dozvole, kao i prilikom prijave na Nacionalnu službu za zapošljavanje u Loznici, a potom i u procesu zapošljavanja.

Porodicu čine majka, pet ćerki i dva sina i svi se nadaju da će uspeti da se i formalno uključe u lokalnu zajednicu, pronađu posao i počnu da zarađuju. Tokom prijave na Nacionalnu službu za zapošljavanje, socijalni radnik i pedagog APC/CZA su razgovarali sa majkom porodice o njihovoj želji da što pre počnu da rade jer su svesni da je to jedan od važnih koraka u procesu uključivanja u društvo za koje se nadaju da će postati njihov dom ukoliko dobiju azil u Srbiji.Recruitment assistance NT Tutin

Uz asistenciju našeg tima, cela porodica je razgovarala sa savetnicima iz Nacionalne službe za zapošljavanje o njihovim prethodnim radnim iskustvima i veštinama koje su stekli, a koje će im olakšati nalaženje adekvatnog posla. Njihovo iskustvo je raznoliko, pa su tako tu krojačica, instruktorka vožnje za žene, kuvarica, domaćica, vozač... Sa savetnikom NSZ su razgovarali i o poslovima koje bi prihvatili, imajući u vidu trenutne okolnosti, kao što je njihovo znanje srpskog jezika, poznavanje lokalnih zakona, običaja, odnosa prema poslu, radne etike, zatim činjenice da žive u kampu. Sve su ovo elementi koji utiču na spektar poslova koje bi mogli da obavljaju, ali su pokazali da su izuzetno motivisani i spremni da rade bilo koji posao koji bi im omogućio pristojan život, dalje učenje jezika i komunikaciiju sa lokalnom sredinom. Cela porodica smatra da će im pronalaženje posla dati neophodnu stabilnost i osećaj sigurnosti koji im je neophodan radi započinjanja novog života na koji su se odlučili posle dugog i teškog puta iz Irana.

Čekaju na svoju radnu dozvolu i intenzivno vežbaju srpski jezik, sa željom da konačno stanu na svoje noge i započnu novu fazu u svojim životima.

APC/CZA je ovoj porodici pomogao u pristupu tržištu rada, ostvarivanju prava na rad, pronalaženju poslodavca i zapošljavanju u okviru programa „Support to asylum seekers and persons granted protection in entering the labor market” u Srbiji, koji finansira Švajcarska Konfederacija, Državni sekretarijat za migracije (SEM).

"Za više o Švajcarskoj podršci u Srbiji, posetite sajt Švajcarske Ambasade"

 

This post was originally published on Početna strana - Centar za zaštitu i pomoć tražiocima azila / Asylum Protection Center.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Rados Djurovic | Refugee Watch (2021-11-29T09:23:02+00:00) » Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici. Retrieved from https://www.refugee.watch/2019/11/03/porodica-iz-irana-se-uz-pomoc-apc-cza-zaposljava-u-loznici/.
MLA
" » Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici." Rados Djurovic | Refugee Watch - Sunday November 3, 2019, https://www.refugee.watch/2019/11/03/porodica-iz-irana-se-uz-pomoc-apc-cza-zaposljava-u-loznici/
HARVARD
Rados Djurovic | Refugee Watch Sunday November 3, 2019 » Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici., viewed 2021-11-29T09:23:02+00:00,<https://www.refugee.watch/2019/11/03/porodica-iz-irana-se-uz-pomoc-apc-cza-zaposljava-u-loznici/>
VANCOUVER
Rados Djurovic | Refugee Watch - » Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici. [Internet]. [Accessed 2021-11-29T09:23:02+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2019/11/03/porodica-iz-irana-se-uz-pomoc-apc-cza-zaposljava-u-loznici/
CHICAGO
" » Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici." Rados Djurovic | Refugee Watch - Accessed 2021-11-29T09:23:02+00:00. https://www.refugee.watch/2019/11/03/porodica-iz-irana-se-uz-pomoc-apc-cza-zaposljava-u-loznici/
IEEE
" » Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici." Rados Djurovic | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2019/11/03/porodica-iz-irana-se-uz-pomoc-apc-cza-zaposljava-u-loznici/. [Accessed: 2021-11-29T09:23:02+00:00]
rf:citation
» Porodica iz Irana se uz pomoć APC/CZA zapošljava u Loznici | Rados Djurovic | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2019/11/03/porodica-iz-irana-se-uz-pomoc-apc-cza-zaposljava-u-loznici/ | 2021-11-29T09:23:02+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo