ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019

Kao organizacija sa dugogodišnjom tradicijom pružanja pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila, pravnici HCIT-a su se drugu godinu za redom obratili prekršajnim sudovima na teritoriji AP Vojvodine, kako bi se upoznali sa praksom ovih državnih organa u pogledu postupanja prema licima koja mogu biti u potrebi za međunarodnom zaštitom, odnosno koja jesu izbeglice.

Kao organizacija sa dugogodišnjom tradicijom pružanja pravne pomoći izbeglicama i tražiocima azila, pravnici HCIT-a su se drugu godinu za redom obratili prekršajnim sudovima na teritoriji AP Vojvodine, kako bi se upoznali sa praksom ovih državnih organa u pogledu postupanja prema licima koja mogu biti u potrebi za međunarodnom zaštitom, odnosno koja jesu izbeglice.

ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019 fin

This post was originally published on HCIT.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
HCIT | Refugee Watch (2023-02-07T13:06:14+00:00) » ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/04/21/analiza-prekrsajnih-odluka-sudova-u-ap-vojvodini-za-2019/.
MLA
" » ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019." HCIT | Refugee Watch - Tuesday April 21, 2020, https://www.refugee.watch/2020/04/21/analiza-prekrsajnih-odluka-sudova-u-ap-vojvodini-za-2019/
HARVARD
HCIT | Refugee Watch Tuesday April 21, 2020 » ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019., viewed 2023-02-07T13:06:14+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/04/21/analiza-prekrsajnih-odluka-sudova-u-ap-vojvodini-za-2019/>
VANCOUVER
HCIT | Refugee Watch - » ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019. [Internet]. [Accessed 2023-02-07T13:06:14+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/04/21/analiza-prekrsajnih-odluka-sudova-u-ap-vojvodini-za-2019/
CHICAGO
" » ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019." HCIT | Refugee Watch - Accessed 2023-02-07T13:06:14+00:00. https://www.refugee.watch/2020/04/21/analiza-prekrsajnih-odluka-sudova-u-ap-vojvodini-za-2019/
IEEE
" » ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019." HCIT | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/04/21/analiza-prekrsajnih-odluka-sudova-u-ap-vojvodini-za-2019/. [Accessed: 2023-02-07T13:06:14+00:00]
rf:citation
» ANALIZA PREKRŠAJNIH ODLUKA SUDOVA U AP VOJVODINI za 2019 | HCIT | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/04/21/analiza-prekrsajnih-odluka-sudova-u-ap-vojvodini-za-2019/ | 2023-02-07T13:06:14+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo