Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima

Izražavamo zabrinutost zbog nasilja tokom građanskih protesta koji su se odvijali prethodnih dana na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji. Apelujemo kako na demonstrante da se uzdrže od nasilnog izražavanja svog nezadovoljstva, tako i na pripadnike unutrašnjih poslova da se uzdrže od prekomerne upotrebe sile.   Posebnu zabrinutost izražavamo zbog nasilnih incidenata usmerenih prema …

Izražavamo zabrinutost zbog nasilja tokom građanskih protesta koji su se odvijali prethodnih dana na ulicama Beograda i drugih gradova u Srbiji.

Apelujemo kako na demonstrante da se uzdrže od nasilnog izražavanja svog nezadovoljstva, tako i na pripadnike unutrašnjih poslova da se uzdrže od prekomerne upotrebe sile.  

Posebnu zabrinutost izražavamo zbog nasilnih incidenata usmerenih prema medijskim profesionalcima koji su izveštavali sa protesta. Zbog važnosti pravovremenog i objektivnog izveštavanja o uznemirujućim događajima u okviru kojih se dovode u opasnost mnogi ljudi, masovno krše ljudska prava i pogoršava i onako teška situacija epidemije, osuđujemo sve napade na novinare.

IAN nudi direktnu podršku medijskim radnicima koji su aktivno uključeni u prenošenje informacija sa protesta, kao i drugim žrtvama torture i policijske brutalnosti tokom protesta.

Novinari i žrtve torture nam se mogu obratiti za sledeće oblike pomoći:

  • psihološku i psihijatrijsku podršku
  • medicinske preglede
  • forenzičke preglede zadobijenih povreda.

Kontakt: 011  403  93 40    063 389 729 crtv@ian.org.rs

This post was originally published on Međunarodna mreža pomoći IAN | International Aid Network.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Tijana | Refugee Watch (2023-02-08T05:05:29+00:00) » Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/07/09/saopstenje-ian-a-i-pomoc-novinarima/.
MLA
" » Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima." Tijana | Refugee Watch - Thursday July 9, 2020, https://www.refugee.watch/2020/07/09/saopstenje-ian-a-i-pomoc-novinarima/
HARVARD
Tijana | Refugee Watch Thursday July 9, 2020 » Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima., viewed 2023-02-08T05:05:29+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/07/09/saopstenje-ian-a-i-pomoc-novinarima/>
VANCOUVER
Tijana | Refugee Watch - » Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima. [Internet]. [Accessed 2023-02-08T05:05:29+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/07/09/saopstenje-ian-a-i-pomoc-novinarima/
CHICAGO
" » Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima." Tijana | Refugee Watch - Accessed 2023-02-08T05:05:29+00:00. https://www.refugee.watch/2020/07/09/saopstenje-ian-a-i-pomoc-novinarima/
IEEE
" » Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima." Tijana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/07/09/saopstenje-ian-a-i-pomoc-novinarima/. [Accessed: 2023-02-08T05:05:29+00:00]
rf:citation
» Saopštenje IAN-a i pomoć novinarima | Tijana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/07/09/saopstenje-ian-a-i-pomoc-novinarima/ | 2023-02-08T05:05:29+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo