Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020

Tim Beogradskog centra za ljudska prava je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na prvih šest meseci 2020. godine. Autori izveštaja su analizirali položaj tražilaca azila i izbeglica tokom i nakon ukidanja vanrednog stanja, sa posebnim osvrtom na pristup postupku azila, uslove smeštaja i mogućnost integracije u srpsko društvo. […]

Tim Beogradskog centra za ljudska prava je sastavio izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na prvih šest meseci 2020. godine. Autori izveštaja su analizirali položaj tražilaca azila i izbeglica tokom i nakon ukidanja vanrednog stanja, sa posebnim osvrtom na pristup postupku azila, uslove smeštaja i mogućnost integracije u srpsko društvo.
Izveštaj sadrži i sveobuhvatnu analizu javnog diskursa o migrantima u prvoj polovini 2020. godine, kao i podatke o aktivnostima i pokrenutim inicijativama pravnog tima BCLJP-a pred državnim i nezavisnim institucijama, radi zaštite prava tražilaca azila i izbeglica u Republici Srbiji.
S tim u vezi, autori su nastojali da ukažu na primere dobre prakse, ali i na određene nedostatke u propisima i u radu nadležnih organa. Cilj takvog pristupa jeste da Republika Srbija razvije funkcionalniji sistem azila. U tom smislu, tim BCLJP-а je ponudio preporuke za unapređenje postojećih rešenja.
Izveštaj možete preuzeti ovde.

This post was originally published on www.azil.rs.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
www.azil.rs | Refugee Watch (2023-01-30T04:24:28+00:00) » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/08/14/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2020/.
MLA
" » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020." www.azil.rs | Refugee Watch - Friday August 14, 2020, https://www.refugee.watch/2020/08/14/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2020/
HARVARD
www.azil.rs | Refugee Watch Friday August 14, 2020 » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020., viewed 2023-01-30T04:24:28+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/08/14/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2020/>
VANCOUVER
www.azil.rs | Refugee Watch - » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020. [Internet]. [Accessed 2023-01-30T04:24:28+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/08/14/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2020/
CHICAGO
" » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020." www.azil.rs | Refugee Watch - Accessed 2023-01-30T04:24:28+00:00. https://www.refugee.watch/2020/08/14/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2020/
IEEE
" » Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020." www.azil.rs | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/08/14/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2020/. [Accessed: 2023-01-30T04:24:28+00:00]
rf:citation
» Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period januar-jun 2020 | www.azil.rs | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/08/14/pravo-na-azil-u-republici-srbiji-izvestaj-za-period-januar-jun-2020/ | 2023-01-30T04:24:28+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo