Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Prof. dr Vladimir Jović, jedan od osnivača i esencijalni deo ekspetskog tima IAN-a, imenovan za člana Odbora poverilaca Dobrovoljnog Fonda Ujedinjenih nacija za žrtve torture (the Board of Trustees of the UNVFVT). Na predlog i preporuku IAN-a, kao i podršku IRCT-a (International Rehabilitation Council for Torture Victims), poslata je …

Sa velikim zadovoljstvom objavljujemo da je Prof. dr Vladimir Jović, jedan od osnivača i esencijalni deo ekspetskog tima IAN-a, imenovan za člana Odbora poverilaca Dobrovoljnog Fonda Ujedinjenih nacija za žrtve torture (the Board of Trustees of the UNVFVT).

Na predlog i preporuku IAN-a, kao i podršku IRCT-a (International Rehabilitation Council for Torture Victims), poslata je kandidatura  Prof. dr Jovića za člana Odbora. Nakon odobrenja Izvršne kancelarije Generalnog Sekretara Ujedinjenih nacija, a na zahtev Kancelarije visokog komesara za ljudska prava, Generalni Sekretar je imenovao Prof. dr Jovića za člana Odbora poverilaca Fonda. Angažman će trajati tri godine.

Ovo naimenovanje predstavlja ogroman uspeh i nagradu za profesionalna dostignuća i napore, kako za Prof. dr Jovića lično, tako i za našu  organizaciju, u kontinuiranom zalaganju na polju zaštite žrtava torture i borbi za ljudska prava. Takođe,  imenovanje predstavnika sa ovih prostora govori i o uspehu svih organizacija koje se bave  zaštitom prava najranjivijih u našem društvu i na ovim prostorima.

Čestitamo dr Joviću!

This post was originally published on Međunarodna mreža pomoći IAN | International Aid Network.


Print Share Comment Cite Upload Translate
APA
Tijana | Refugee Watch (2021-12-05T15:04:33+00:00) » Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture. Retrieved from https://www.refugee.watch/2020/09/04/dr-vladimir-jovic-novi-clan-odbora-poverilaca-un-dobrovoljnog-fonda-za-zrtve-torture/.
MLA
" » Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture." Tijana | Refugee Watch - Friday September 4, 2020, https://www.refugee.watch/2020/09/04/dr-vladimir-jovic-novi-clan-odbora-poverilaca-un-dobrovoljnog-fonda-za-zrtve-torture/
HARVARD
Tijana | Refugee Watch Friday September 4, 2020 » Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture., viewed 2021-12-05T15:04:33+00:00,<https://www.refugee.watch/2020/09/04/dr-vladimir-jovic-novi-clan-odbora-poverilaca-un-dobrovoljnog-fonda-za-zrtve-torture/>
VANCOUVER
Tijana | Refugee Watch - » Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture. [Internet]. [Accessed 2021-12-05T15:04:33+00:00]. Available from: https://www.refugee.watch/2020/09/04/dr-vladimir-jovic-novi-clan-odbora-poverilaca-un-dobrovoljnog-fonda-za-zrtve-torture/
CHICAGO
" » Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture." Tijana | Refugee Watch - Accessed 2021-12-05T15:04:33+00:00. https://www.refugee.watch/2020/09/04/dr-vladimir-jovic-novi-clan-odbora-poverilaca-un-dobrovoljnog-fonda-za-zrtve-torture/
IEEE
" » Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture." Tijana | Refugee Watch [Online]. Available: https://www.refugee.watch/2020/09/04/dr-vladimir-jovic-novi-clan-odbora-poverilaca-un-dobrovoljnog-fonda-za-zrtve-torture/. [Accessed: 2021-12-05T15:04:33+00:00]
rf:citation
» Dr Vladimir Jović novi član Odbora poverilaca UN Dobrovoljnog fonda za žrtve torture | Tijana | Refugee Watch | https://www.refugee.watch/2020/09/04/dr-vladimir-jovic-novi-clan-odbora-poverilaca-un-dobrovoljnog-fonda-za-zrtve-torture/ | 2021-12-05T15:04:33+00:00
https://github.com/addpipe/simple-recorderjs-demo